Izkušnje uporabnikov rešitve iCenter
Peter Vukšinič, Tift, d.o.o.
Brez dobrih analiz smo izgubljali denar. Kar se tiče servisa, je najbolj pomembna analiza po prihodkih in odhodkih, prek katere ugotavljamo dobičkonosnost posameznega aparata, kar je pomembno predvsem v primeru najemniških pogodb.
Peter Vukšinič, Tift, d.o.o.
Boris Tušar, direktor Manufaktura d.d.
V podjetju Manufaktura d.d. smo z iCentrom bistveno izboljšali pregled nad poslovanjem, pri čemer poslovne odločitve temeljijo na kakovostnih podatkih iz poslovanja v realnem času in zanesljivih zmožnostih za poslovno odločanje, ki so vgrajene v informacijski sistem.
Boris Tušar, direktor Manufaktura d.d. več
V podjetju Manufaktura d.d. so z iCentrom bistveno izboljšali pregled nad poslovanjem, pri čemer poslovne odločitve temeljijo na kakovostnih podatkih iz poslovanja v realnem času in zanesljivih zmožnostih za poslovno odločanje, ki so vgrajene v informacijski sistem.
 
Manufaktura d.d. je trgovsko podjetje, specializirano za prodajo oblačil, hišnega tekstila in blaga. V letu 2007 so ob prehodu s SAOPjevih finančno-računovodskih programov v DOS-u, ki so jih uporabljali vse od leta 1987, na okna izvedli tudi informacijsko podporo osnovne dejavnosti. S tem korakom so v podjetju vzpostavili temelje za kakovostno in učinkovito poslovanje, ki se je v naslednjih letih, ko je zaradi posledic gospodarske krize drastično upadla, izkazalo za odločilno konkurenčno prednost.
 
Vse Manufakturine trgovine uporabljajo SAOPjeve programe iCenter za maloprodajo in blagajniško poslovanje, kar vodstvu omogoča interaktivno spremljanje prometa. „Pred leti se na to ni dalo poudarka, ker je bilo vse prodano. Danes pa je zaradi zmanjšanega povpraševanja pomembna vsaka statistična obdelava,“ je povedal Boris Tušar, direktor podjetja Manufaktura.
 
V Manufakturi imajo trenutno 16 trgovin velikosti od 1400  do 45 kvadratnih metrov, v katerih imajo različen prodajni asortiman. Prek iCentra dnevno spremljajo, kaj in koliko se prodaja, hkrati pa imajo na voljo tudi vse statistične obdelave in analize prodaje po dobaviteljih, blagovnih znamkah, artiklih in blagovnih skupinah. O naročanju za vsako trgovino posebej se odločajo na osnovi podatkov o prodanosti, ki jih zagotavlja iCenter.
 
„Naročila za naslednjo sezono zaključujemo 6 mesecev vnaprej. Večje trgovine se dejansko ne more obvladovati ne da bi vedel, kakšna je uspešnost prodanosti po segmentih in proizvajalcih,“ je pojasnil Tušar.
 
Z izobraževanjem poslovodij in vodij oddelkov, ki so ga izvedli v SAOPju, so dosegli, da se lahko pred vsakim zaključevanjem naročil ustrezno pripravijo. iCenter jim namreč omogoča, da podrobno analizirajo preteklo sezono, odkrijejo slabe in dobre strani ter naročijo blago, ki ga bodo prodali z čim boljšo razliko v ceni in čim večjo stopnjo prodanosti. Na osnovi informacij iz iCentra upravljajo tudi rentabilnost posameznih trgovin, določajo odpiralne čase ter planirajo človeške vire.
 
Podjetje, ki je v večinski lasti zaposlenih in že upokojenih zaposlenih, je zaradi zaostrenih razmer v času gospodarske krize izvedlo mehke ukrepe za zmanjšanje števila zaposlenih.
 
„iCenter je prispeval k temu, da je Manufaktura brez izgub ali zadolženosti ter s poslovno rastjo prebrodila obdobje, ko domača trgovska podjetja množično zapirajo svoja vrata.“
 
Samo v režijskih službah so zmanjšali število zaposlenih za 6, s 13 na 7 ljudi, skupno pa je število zaposlenih iz leta 2008, ko je znašalo 113 padlo na 89 konec leta 2010. „Takšno zniževanje stroškov nam je pomenilo način preživetja v teh težkih časih in pri tem so nam SAOPjevi programi zelo pomagali,“ še povedal Tušar.
 
Kljub manjšemu številu zaposlenih je Manufaktura v zadnjih treh letih odprla nove trgovine v Postojni, Kopru, Sežani in Domžalah.
 
V finančnem računovodstvu, kjer zaposlujejo samo še 4 ljudi, prek iCentra popolnoma obvladujejo povečan obseg poslovanja, pri čemer v podjetju načrtujejo nadaljnjo širitev verige prodajaln brez povečanja števila zaposlenih v upravi.
Urška, (zahvalno pismo po e-pošti)
Ko smo prejšnji teden naložili novo verzijo z novim DDV-jem smo bili malo v strahu, kako bo to potekalo, kakšne spremembe se nam obetajo...
Urška, (zahvalno pismo po e-pošti) več
Slokar Andrej, direktor podjetja INCOM d.o.o.
Na trgu je konkurenca precejšnja in podjetje je uspešnejše, če ima popoln nadzor nad svojim poslovanjem. V našem podjetju nam učinkovit nadzor omogočajo sodobni informacijski sistemi podjetja SAOP. 
Slokar Andrej, direktor podjetja INCOM d.o.o. več
Na trgu je konkurenca precejšnja in podjetje je uspešnejše, če ima popoln nadzor nad svojim poslovanjem. V našem podjetju nam učinkovit nadzor omogočajo sodobni informacijski sistemi podjetja SAOP.

Z njimi lahko izdelamo različne analize in hitro pridobimo podatke o poslovanju v tekočem in preteklem letu ali primerjalne podatke o poslovanju med izbranimi leti.

S pomočjo teh sistemov smo uredili vodenje kakovosti (izvajanje, nadzorovanje in merjenje temeljnih procesov v podjetju), povezali pa smo ga tudi z drugo programsko opremo (podpora prodaji, prevzem blaga, inventura). Z informacijskimi sistemi podjetja SAOP uspešnejše dosegamo svoje cilje.
Zvone Krznar, generalni direktor podjetja Stillmark d.o.o.
V podjetju Stillmark d.o.o., ki v Sloveniji trži uveljavljene francoske blagovne znamke kot so L'Occitane en Provence (naravna kozmetika), Melvita (certificirano organska in ekološka kozmetika), Le Palais des Thés (več kot 250 vrst pravih čajev z vseh celin sveta), smo z uvedbo poslovne rešitve SAOP iCenter optimizirali poslovne in delovne procese ter izvedli celovito elektronsko poslovanje z dobavitelji in kupci.
Zvone Krznar, generalni direktor podjetja Stillmark d.o.o. več
V podjetju Stillmark d.o.o., ki v Sloveniji trži uveljavljene francoske blagovne znamke kot so L'Occitane en Provence (naravna kozmetika), Melvita (certificirano organska in ekološka kozmetika), Le Palais des Thés (več kot 250 vrst pravih čajev z vseh celin sveta), so z uvedbo poslovne rešitve SAOP iCenter optimizirali poslovne in delovne procese ter izvedli celovito elektronsko poslovanje z dobavitelji in kupci.
 
Na osnovi pridobljenih izboljšav so vzpostavili osnovo za prihodnji razvoj poslovanja ter kupcem zagotovili kakovostne storitve, s katerimi želijo še povečati pripadnost in povpraševanje po vrhunskih kozmetičnih izdelkih.
 
„Z uvedbo SAOP iCentra smo si zagotovili kakovostno informacijsko platformo, ki nam zagotavlja razvoj podjetja in širjenje poslovanja tako glede odpiranja novih prodajnih mest kot tudi ponudbe novih blagovnih znamk,“ je poudaril Zvone Krznar, generalni direktor podjetja Stillmark d.o.o. 
V podjetju Stillmark, ki posluje z vsemi blagovnimi znamkami na enak način, so SAOP iCenter najprej uvedli pri poslovanju z blagovno znamko L'Occitane, nato pa so ga na osnovi dobrih praks uvedli še pri poslovanju z ostalimi blagovnimi znamkami.
 
V SAOPju smo zato standardne zmožnosti programskih modulov iCenter Trgovina in proizvodnja ter Knjigovodstvo s podporo blagajniškemu poslovanju nadgradili s spremljanjem poslovanja in različnih obdelav podatkov za več blagovnih znamk hkrati.
 
Poleg zahtev po analitičnih zmožnostih s strani vodstva in optimizacije procesov je bila odločitev za poenotenje informacijske podpore dobra odločitev tudi z vidika izobraževanja in dela uporabnikov. Posebnost Stillmarkovega poslovanja je namreč ta, da ena zaposlena oseba skrbi za določen del poslovanja pri vseh blagovnih znamkah.
 
Z iCentrom so v Stillmarku vzpostavili enovit poslovni sistem, podprli finančno in materialno poslovanje ter maloprodajo. Pospešili so pretok podatkov, ustaljene delovne procese in uvedli celovito elektronsko poslovanje s partnerji.
 
“Sedaj imamo možnost preverjanja zaloge sočasno v skladišču in poslovalnicah, poenostavljeni so postopki izdaje blaga ter izdaje faktur, pri čemer lahko enostavno analiziramo prodajo blaga po različnih kriterijih, vključno z blagajniškim poslovanjem,“ je pojasnil Zvone Krznar.
 
Na tak način zagotavljajo stalno razpoložljivost izdelkov na prodajnih policah in optimalno izvajanje trženjsko-prodajnih akcij, kar je pomembno tako za zadovoljstvo kupcev kot tudi za podjetje z vidika  prihodkov od prodaje.
 
Elektronsko poslovanje so razširili tudi na poslovanje s kupci, ki je popolnoma prilagojeno njihovemu načinu poslovanja. V ta namen smo skupaj razvili napreden programski modul za poslovanje z boni, s katerim so v Stillmarku vzpostavili dodaten, kupcem prijazen način kupovanja.
 
„Z Modulom poslovanja z boni smo predvsem pohitrili delo pri poslovanju s kupci, zagotovili točno elektronsko evidenco bonov ter povezali vse poslovalnice iste blagovne znamke s takojšnjim prenosom podatkov,“ je še povedal Krznar. Na tak način so kupcem pri plačevanju z boni omogočili udobno unovčevanje bonov v kateri koli poslovalnici, finančno-računovodski službi pa zagotovili ustrezne zmožnosti za vodenje bonov kot plačilnega sredstva.
 
V Stillmarku uporabljajo iCenter vsi zaposleni v upravi podjetja, 10 poslovalnic blagovne znamke L'Occitane, 2 poslovalnici blagovne znamke Melvita ter poslovalnica blagovne znamke Le Palais Des Thés.
Marija Horvat, direktorica v podjetju Gazeta d.o.o. in Računovodja leta 2011
Za SAOP sem se odločila predvsem zato, ker gre za slovensko podjetje, ki je stabilno, ima dolgoletne izkušnje in vsa potrebna znanja. So strokovni, ažurni in tudi cenovno ugodni.
Marija Horvat, direktorica v podjetju Gazeta d.o.o. in Računovodja leta 2011 več
Na izboru Računovodja 2011 leta je laskavi naziv prejela Marija Horvat iz računovodskega servisa Gazeta, ki pri vsakodnevnem delu uporablja iCenter.
 
Marija Horvat je komisijo navdušila z dobrim poznavanjem slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov. Poleg vodenja lastnega računovodskega servisa je tudi višja predavateljica na višjih strokovnih šolah in članica nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana.
 
Pri svojem računovodskem delu se zanaša na iCenter, saj ji ta omogoča kreativnost, s katero lahko zadovolji raznolike izzive svojih strank.
 
Direktorica računovodskega servisa Gazeta, Marija Horvat, se je s programi in sistemi podjetja SAOP srečala že pri svojih prejšnjih zaposlitvah, kjer je nabrala dragocene izkušnje, ki jih sedaj uporablja pri svojem delu.
 
Med drugim je bila tako zaposlena v Emoni, Mercatorju in Zmajčkovem butiku. »Ko sem začela z lastnim računovodskim servisom, sem sprva uporabljala nek drug program, ki je bil še v DOS-u in kmalu ugotovila, da ne zadošča vsem potrebam današnjega časa. „Začela sem iskati in primerjati ponudbe, povprašala prijatelje ... Večina jih je bila zelo zadovoljnih s storitvami podjetja SAOP, zato sem se tudi sama odločila zanj.«
 
Tako se je konec leta 2007 začelo uspešno sodelovanje Gazete s SAOP-jem, kjer so jim v najkrajšem možnem času pomagali vzpostaviti informacijski sistem iCenter.
 
»Za SAOP sem se odločila predvsem zato, ker gre za slovensko podjetje, ki je stabilno, ima dolgoletne izkušnje in vsa potrebna znanja, so strokovni, ažurni in tudi cenovno ugodni,« je razloge, ki so odtehtali pri odločitvi za SAOP, pojasnila Marija.
 
Celovito vzpostavljanje samega sistema je trajalo slaba dva meseca, pri čemer jim je pomagala svetovalka iz podjetja SAOP, ki je poskrbela, da je bil prehod na iCenter kar se da enostaven. Zanimivo je tudi, da so ji na začetku, ko so program že začeli samostojno uporabljati, pomagali drugi zadovoljni uporabniki iCentra. Z uporabo njihovih dobrih praks je usvojila še dodatne zmožnosti, ki jih sistem nudi v praksi.
 

Računovodstvo z dodano vrednostjo za stranke

Danes v Gazeti uporabljajo module iCentra kot so Osnovna sredstva, Plače ter vse rešitve za knjigovodstvo. »Program sam po sebi deluje krasno, vendar mu moraš tudi posredovati kakovostne podatke, da potem iz njega dobiš kakovostne informacije, z ustrezno vrednostjo za poslovne odločitve. Odkar uporabljamo iCenter, še nismo imeli zadeve, ki je ne bi mogli izvesti s pomočjo tega programa,« je o uporabnosti iCentra povedala Marija Horvat. V Gazeti namreč poleg knjigovodstva s pomočjo tega poslovnega programa nudijo tudi finančno in davčno svetovanje ter kontrolinške storitve, ki na primer vključujejo planiranje poslovanja in obvladovanje likvidnosti. Za potrebe dodatnih finančnih analiz in poročil na zahtevo pa podatke iz iCentra izvažajo v Excel.
 
Uporabo programa popolnoma prilagodijo poslovanju posamezne stranke, kar jim v nadaljevanju omogoča zelo učinkovito in kakovostno vodenje njenega poslovanja. Strankam ob izdaji računa za opravljene storitve posredujejo tudi mesečne bilance in davčni obračun ter ostala poročila, ki izkazujejo njihovo tekočo poslovno uspešnost, prek novih zmožnosti pa bi jim lažje pripravljali tudi poslovna poročila in analize na zahtevo.
 
Tako Marija Horvat: »Kreativnost in prilagodljivost, ki ju omogoča iCenter, prideta prav še posebej v teh časih, ko banke za dodelitev kredita želijo imeti denimo tudi podrobno razdelane finančne tokove za 7 let in več vnaprej.« Strankam na primer pomagajo tudi pri pripravi finančnih načrtov za različne razpise, vključno s Slovenskim podjetniškim skladom. V Gazeti trenutno z iCentrom delata dve zaposleni, ki brez težav obvladujeta poslovanje 25 strank, med katerimi so pretežno srednja podjetja.
 

Podpora širitvi poslovnih storitev

Nedavno so v iCenter vključili tudi modul Materialno poslovanje, s katerim za stranko vodijo naročila dobaviteljev in obvladujejo zaloge materiala. Po besedah Marije Horvat manjša podjetja namreč velikokrat nimajo časa, da bi se ukvarjala s tem in v tem primeru to zaupajo tudi njim, saj jim iCenter omogoča celovit pregled in učinkovito operativno delo na področju materialnega poslovanja. Sicer verjame, da je informacijski sistem primeren za vsa srednja podjetja in ne samo za računovodske servise, saj si ga lahko popolnoma prilagodijo svojemu delovnemu procesu in v končni fazi močno poenostavijo poslovanje.
 
V računovodskem servisu Gazeta načrtujejo, da bodo v prihodnosti v svoje storitve vključili doslej še neuporabljene zmožnosti iCentra, predvsem v smeri poslovnega poročanja. iCenter strankam ob tem omogoča tudi celovito brezpapirno poslovanje, predvsem z zadnjimi pridobitvami na področju izmenjave elektronskih računov in drugih dokumentov s poslovnimi partnerji. Pomena in prednosti, ki jih tovrstno poslovanje nudi za pohitritev, pocenitev in poenostavitev poslovnih procesov, se zaveda tudi letošnja Računovodja leta, ki k elektronskemu poslovanju spodbuja tudi svoje stranke.
Igor Banfi, direktor v Codex d.o.o.
Končna rešitev tako vključuje najnovejša orodja in znanje SAOP, kot znanja posameznikov in partnerjev v našem poslovanju. Prav zaradi celovitega pristopa smo v letu 2008 uspeli zvišati dodano vrednost na zaposlenega za 100% in nekatere procese skrajšati za nekaj ur.
Igor Banfi, direktor v Codex d.o.o. več
"V podjetju Codex smo dolgo spremljali zanimiv konflikt med individualno in skupinsko učinkovitostjo. Uporaba najnovejših IT rešitev pri posamezniku je lahko bila povsem neopazna na ravni delovanja celotnega poslovnega sistema.

Po drugi strani so lahko klasične celovite IT rešitve povzročile velike težave po posameznih segmentih poslovnega procesa. Prav zato smo se odločili za partnerski pristop in preklop iz e-poslovanja v i-poslovanje.

Končna rešitev tako vključuje najnovejša orodja in znanje SAOP, kot znanja posameznikov in partnerjev v našem poslovanju. Prav zaradi celovitega pristopa smo v letu 2008 uspeli zvišati dodano vrednost na zaposlenega za 100% in nekatere procese skrajšati za nekaj ur."
Mojca Blažič, direktorica v MM INTELEKTA d.o.o.
Že zelo zgodaj smo začeli s SAOP-jem sodelovati kot partnerji pri razvoju programov, predvsem z dobrimi praksami. Lahko bi rekla, da je naše podjetje ob uporabi iCentra zraslo v enega vodilnih ponudnikov računovodskih storitev na obali.
Mojca Blažič, direktorica v MM INTELEKTA d.o.o. več
"S podjetjem SAOP sodelujem že 20 let, vse odkar sem ustanovila podjetje. Že tedaj so imeli izredno sodobne programe in kar je še posebej pomembno, dali so mi občutek zaupanja.

Naše delo je v primerjavi z drugimi računovodskimi servisi bistveno bolj enostavno, saj se z iCentrom informacijsko bolje prilagodimo zahtevam poslovanja naših strank.

Tako se lahko strankam bolj posvetimo in jim pomagamo reševati probleme, namesto da zgolj skrbimo za njihove podatke.

Že zelo zgodaj smo začeli s SAOPjem sodelovati tudi kot partnerji pri razvoju programov, predvsem z dobrimi praksami. Lahko bi rekla, da je naše podjetje ob uporabi iCentra zraslo v enega vodilnih ponudnikov računovodskih storitev na obali."
Milan Žnidaršič, Srna d.o.o. Bloška Polica
Še vedno čakam, da odprete knjigo pohval. Imate odlično podporo za nas stranke. Upam, da bo tako tudi v naprej.
Milan Žnidaršič, Srna d.o.o. Bloška Polica več
Pozdravljeni!

Še vedno čakam, da odprete knjigo pohval. Imate odlično podporo za nas stranke. Upam, da bo tako tudi v naprej.

Meni namreč veliko pomeni, da mi vaša ekipa pomaga in da se pri takih spremembah kot so npr. sedaj v trgovini počutiš nekako sigurno, da se bo stvar izpeljala.

To so bile moje dosedanje izkušnje.

Lepa hvala in lep dan želim vsej ekipi.
Milan Žnidaršič, Srna d.o.o. Bloška Polica
Ana Kirn, vodja računovodskega servisa JERUHA, d.o.o., Borovnica
V SAOP-ju imamo zanesljivega partnerja
Ana Kirn, vodja računovodskega servisa JERUHA, d.o.o., Borovnica več
"Zaposleni v računovodskem servisu se dnevno srečujemo z različnimi zahtevami naših strank. Za popestritev našega dela, še dodatno poskrbi zakonodajalec.

V SAOP-ju imamo zanesljivega partnerja, ki nam s svojimi programi, ki jih sproti dopolnjuje in prilagaja zakonskim zahtevam pomaga, da uspešno zadovoljimo naše stranke in sledimo zakonom."
Računovodstvo, Prometna šola Maribor
Sledijo vsem zakonskim spremembam
Računovodstvo, Prometna šola Maribor več
"Z uporabo informacijskih programov podjetja SAOP nam je uspelo zagotoviti kakovostne in pregledne podatke ter hkrati pomembno zmanjšati obseg operativnih del v računovodstvu.

Strokovnjaki iz SAOP-ja uspešno in odgovorno pripravljajo opremo in sledijo vsem zakonskim spremembam.

Z uporabo sistema NRP in njihovo pomočjo na daljavo smo prihranili veliko časa in denarja. Profesionalnost in prijaznost jim je uspelo združiti v nekaj zelo uporabnega in dragocenega za nas, uporabnike."
Vesna Knavs, lastnica računovodskega servisa DAVES in računovodja v VDC TOLMIN
Uporabljam iCenter in miniMAX
Vesna Knavs, lastnica računovodskega servisa DAVES in računovodja v VDC TOLMIN več
"Že veliko let sem uporabnik programov SAOP. Velik razvoj SAOP aplikacij smo tudi mi, uporabniki, spremljali in doživeli v vseh teh letih.
 
Da svoje delo opravim, uporabljam orodje, dobro orodje - SAOP iCenter. In saj veste, če imaš dobro orodje je tudi delo lažje, prej in lepše narejeno. Sem računovodja v javnem zavodu VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN. Računovodstvo v negospodarstvu se nekoliko razlikuje od računovodstva v gospodarstvu in zahteva še dodatno-evidenčno knjiženje.
 
V zavodu spremljam računovodstvo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Računovodstvo vodimo tudi kot tržno dejavnost in dejavnost javne službe. DDV vodimo po odbitnem deležu. Povezavo z eDavki za pošiljanje REK-ov in DDV-O uporabljam že več let. Dela je veliko, zahtevno, vedno se mudi, narediti je potrebno še razne analize, kot skoraj v vsakem računovodstvu. Da vse to delo opravim mi omogoča  SAOP - iCenter, moje dobro orodje.
 
Pa iCenter ni samo dobro orodje je še veliko, veliko več in to je neprestano spremljanje ekipe SAOP o vseh novostih, ki se jih spomnijo naši vrli politiki in teoretiki. Z njihovimi pravočasnimi rešitvami, so nam vsem v računovodstvu v veliko pomoč, da svoje delo pravilno in pravočasno naredimo.
 
 

iCenter dopoldne v službi, miniMAX popoldne in zvečer

Meni računovodstvo ni bilo nikoli dolgočasno in odveč, zato sem se že veliko let nazaj odločila in tudi odprla popoldansko dejavnost - računovodski servis. Tudi v tej svoji dopolnilni dejavnosti uporabljam programe SAOP. Uporabljala sem iCenter.
 
Pred skoraj enim letom, pa sem v dopolnilni dejavnosti iCenter zamenjala za miniMAX . Res sem se težko odločila, saj sem bila z iCentrom zelo zadovoljna in nisem imela vzroka zamenjati program. Iz radovednosti sem obiskala predstavitev za miniMAX.
 
Že kmalu se je moj dvom, kaj pa lahko naredijo še boljšega, razblinil in predstavitev me je prepričala. miniMAX je za potrebe računovodskega servisa res boljši. Velik poudarek je na enostavnosti, preglednosti, ker s takimi podatki svojim strankam naredim suhoparne računovodske podatke in izpise bolj razumljive in uporabne.
 
NI nobenega arhiviranja, ni več strahu, da se pokvari računalnik in da se podatki izgubijo, to je bila meni vedno velika mora. Tudi tu v miniMAXu uporabljam zelo enostaven dostop do eDavkov za oddajo obr. REK in DDV-O in zahteva, da se od REK-e pošilja po eDavkih me prav nič ne skrbi, miniMAX ima to že urejeno in preizkušeno deluje.
 
Tudi ta program ekipa SAOP nenehno posodablja in vpeljuje vse zahtevane novosti in spremembe.
 
Takorekoč kjerkoli na svetu, kjer je dostop do interneta lahko dostopam, do programa miniMAX in ravno tako imajo moje stranke na vpogled vse podatke, tisti hip, ko jih poknjižim in uredim. Se sliši čudno in nemogoče, pa ni, res deluje!
 
Uporabljam iCenter dopoldne v službi in miniMAX popoldne in zvečer v računovodskem servisu.
 
iCenter  pokriva zahteve obsežnejšega, zahtevnejšega računovodstva velikih d.o.o in negospodarstva. miniMAX pokriva zahteve enostavnejšega in manj kompleksnega računovodstva za sem vam na razpolago!"
Računovodstvo, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
SAOP dobro sledi zakonodaji in nas uvaja v programe.
Računovodstvo, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor več
"Smo osnovna šola s prilagojenim programom, ki zaposluje cca. 120 delavcev. Naše delo na šoli je drugačno od dela na drugih šolah, drugačno delo pa je tudi delo spremljevalnih služb na šoli.

Informacijski sistem SAOP uporabljamo že peto leto in lahko povem, da smo orali ledino na mariborskem področju, kar se tiče uvajanja tega informacijskega sistema. Na področju zakonodaje v računovodstvu država nenehno spreminja predpise, in z zadovoljstvom lahko povemo, da ji SAOP dobro sledi in nas uvaja v programe.

Profesionalnost in sodelovanje je na zelo visokem nivoju. S sistemom zagotavljamo kakovostne in pregledne ter pravočasne podatke."
Anica Štembergar, računovodstvo Gimnazija Škofja Loka
Mislimo, da sodijo med odlične!
Anica Štembergar, računovodstvo Gimnazija Škofja Loka več
"V letu 1990 nam je gospod Lozej, takratni programer, med drugim rekel: "Ma veste, da je pametnu, poceni in čisto enostavnu."

Tako smo v istem letu na Gimnaziji Škofja Loka posodobili računovodstvo z računalniškimi programi podjetja SAOP Nova Gorica. Z njihovimi programi nam uspeva zagotavljati celovite, kakovostne in pregledne podatke v računovodstvu.

Ne trdimo, da nas nikoli niso razjezili, a razočarali nas niso nikoli. S svojo profesionalnostjo so nas vedno pomirili in uredili neskladja, se prilagodili našim zahtevam in posebnostim ter vedno sledili zakonskim spremembam. Mislimo, da sodijo med odlične! Preizkusite jih."
Tatjana Valetič, računovodstvo FORAS d.o.o., Brezovica
"Nekako so mi sodelavci SAOP odvzeli "strah pred letenjem"
Tatjana Valetič, računovodstvo FORAS d.o.o., Brezovica več
"Občutenje zadovoljstva ni vedno takojšnje. Včasih je zato potrebnih več zaporednih dogodkov in nekaj poprejšnjih padcev, da človek ugotovi zadovoljstvo.

Na začetku, ob sklenitvi mesebojnega poslovnega dogovora sem upala in verjela, da bom nekega dne občutila zadovoljstvo zaradi te odločitve.
 
Leta 1987 sem pričela z vodenjem poslovnih knjig kot s.p. Takrat d.o.o.-ji v privatni lasti še niso obstojali. Na začetku sem poslovne knjige vodila ročno ali "peš", kot temu danes pravimo. Leta 1992 smo s.p. preoblikovali v d.o.o. in pričeli tudi z računalniško obdelavo podatkov na PC. Programe smo pripravljali skupaj z zunanjim programerjem, ki je imel mnogo izkušenj na velikih sistemih, množična uporaba PC pa je bila nekako v razvoju. Takrat se nam je zdel to že velik uspeh. Toda zadeve so se spreminjale, zahteve države po obsežnejših poročanjih so se povečevale in nekako s temi DOS programi nismo več uspeli slediti kakovostnemu delu. Nekako smo delo opravljali še dodatno ročno, predvsem kar se tiče primernih preglednic ipd.
 
Ko sem ugotovila, da je hitrost zunajega razvoja mnogo večja, kot pa smo mi temu lahko sledili, sem pričela razmišljati o varnejši poti pri sledenju vseh davčnih sprememb z ustreznimi računalniškimi aplikacijami, novih vlaganjih v računalniško opremo in seveda tudi novih znanjih potrebnih v ta namen. Vse s ciljem izboljšanja kvalitete naših storitev. Takrat sem se spomnila, da je davnega leta 1987-88 družba SAOP prav tako pričela s svojim delom na računalniškem področju.
 
Menila sem, da je do leta 2001, ko sem sama pričela razmišljati o novem partnerstvu s tega področja, prav gotovo uspešno sledila razvoju. Tako sem vspostavila stik in zadeva je stekla. Nekako so mi sodelavci SAOP odvzeli "strah pred letenjem" v neznane vode in neznana področja. Pomagali so mi, da sem prebrodila vse težave glede nakupa programskih aplikacij, teh namreč veliko potrebujemo in glede uvajanja in učenja za uporabo teh aplikacij. Na pomoč nam je priskočila tudi banka s kreditom za nakupu novih PC-jev. Po pričetku uporabe vaših programov sem ugotovila, da so moja znanja uporabe windowsov precej pomanjkljiva, tako sem potrebovala nekaj časa, da sem našla notranjo stabilnost, ki mi je omogočila občutek obvladovanja vse širine, da sem lahko učila tudi svoje sodelavce ter da sem bila sigurna v sistem ipd.
 
Vse to brez vaše pomoči tako strokovne kot tudi moralne ne bi uspelo. Danes po štirih letih uporabe vaših programov lahko rečem, da mirno spim ob dejstvu, ko država nenehno spreminja predpise, ker vem, da so tam v Novi Gorici strokovnjaki, ki skupaj z mano sledijo novim predpisom, da bi za nas, njihove stranke pripravili čimboljše in visoko strokovne programe. Vem da nisem sama, vem da nosim veliko odgovornost, ko odločam o davkih v imenu svojih strank in vem, da strokovnjaki družbe SAOP prav tako čutijo veliko odgovornost ob pripravi ustreznih navodil in programov, da mi lahko vse to počnemo. Tako je krog sklenjen. In to je veliko zadovoljstvo.

Vsem vam se zahvaljujem!"
Fides Rupnik, Rubil d.o.o., davčno svetovanje in računovodstvo
Njihovi programi sledijo novostim v zakonodaji
Fides Rupnik, Rubil d.o.o., davčno svetovanje in računovodstvo več
"S SAOP-jem sodelujem že od leta 1990 in tudi večina mojih strank ima njihove programe. Najbolj mi je všeč, da njihovi programi sledijo novostim v zakonodaji in mi še nikoli ni bilo treba skrbeti, ali so programi usklajeni z zakoni. Priporočam jih tudi drugim."
Mirko Brulc, bivši župan MO Nova Gorica
Izbrali smo strpnega, prilagodljivega in strokovnega sodelavca
Mirko Brulc, bivši župan MO Nova Gorica več
"V občinski upravi Mestne občine Nova Gorica smo v sodelovanju z družbo SAOP, v dobrem letu dni, z uvedbo nove Windows programske opreme za finančno – knjigovodski sistem, skoraj v celoti prenovili naš informacijski sistem.
 
Programska oprema deluje omogoča mrežno uporabo tako znotraj finančnega oddelka, kot tudi znotraj celotne občinske uprave.
 
Večina programov je za razliko od dosedanjih DOS-ovih programov medsebojno povezanih, veliko bolj fleksibilna pri pregledovanju in analiziranju računovodskih podatkov, pomeni avtomatizacijo nekaterih delovnih nalog ter omogoča različne izpise porabe proračuna.
 
Zaradi povezav med programi in operacijami znotraj njih so nastavitve sistema seveda nekoliko zahtevnejše, a v kasnejši fazi omogočajo kvalitetnejšo kontrolo pravilnosti knjigovodskih in proračunskih podatkov.
 
Celoten sklop programov je velika pridobitev za skrbnike posameznih proračunskih postavk, saj jim omogoča stalno in neposredno spremljanje porabe proračuna.
 
Implementacija tako obsežne programske opreme je odgovorna in zahtevna delovna naloga, ki posledično pomeni tudi spremembo organizacije dela. Nalogo smo uspešno opravili, ker smo z izbiro SAOP d.o.o. izbrali strpnega, prilagodljivega in strokovnega sodelavca."
Andreja Gec, Eurosea d.o.o. Portorož
Vedno znova me pozitivno presenečate, navdušujete z izjemnimi potezami
Andreja Gec, Eurosea d.o.o. Portorož več
"Vaša stranka sem že od leta 1995 in res moram pohvaliti vaše programe. To so programi za obračun plač, dvostavno in davčno knjigovodstvo, plačilni promet, obresti in knjigo prejetih računov.
 
Vedno znova me pozitivno presenečate, navdušujete z izjemnimi potezami, vaši programi pa nam v računovodstvu omogočajo hitrejše in enostavnejše delo. Poseben poudarek pa gre programu knjiga prejetih računov katerega uporabljam komaj nekaj mesecev kateri je res pika na i."
Tatjana Predovnik, vodja frs Avtobusna postaja Ljubljana
»Zadovoljni uporabnik programov njihova »ta prava« naložba«
Tatjana Predovnik, vodja frs Avtobusna postaja Ljubljana več
"V našem podjetju uporabljamo SAOP programe že od leta 1989. Na osnovi pridobljenih izkušenj lahko trdimo, da ima SAOP dovolj profesionalnega znanja, izobrazbe, izkušenj ter volje, da opraviči naše zaupanje kot poslovni partner s celovito programsko opremo.
 
Najbolj pa nas veseli, da so v svojem obdobju razvoja spoznali, da je zadovoljni uporabnik programov njihova »ta prava« naložba, za katero se jim je vredno truditi."
Helena Petek, računovodja v OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Zelo sem zadovoljna s SAOP-ovim odnosom do uporabnika. Všeč mi je, da pride pomoč, ko jo rabim.
Helena Petek, računovodja v OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec več
SAOP iCenter uporablja več kot polovica javnih zavodov v Sloveniji. Da gre za rešitev po meri uporabnikov priča tudi dobra praksa uporabe v Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Šolo, skupaj z vrtcem, obiskuje 240 otrok. Zaposluje 46 ljudi, pri čemer računovodstvo in knjigovodstvo vodi ena oseba.

„Uporaba računalniških programov samo enega proizvajalca se je izkazala kot cenovno ugodnejša ter bolj prijazna,“ je povedala Helena Petek, računovodja. „Prej sem morala sama slediti spremembam in programerjem narekovati spremembe ali dograditve. V SAOP-u so mi sledenje zakonodajnim spremembam bistveno olajšali. Zelo sem zadovoljna s SAOP-ovim odnosom do uporabnika. Všeč mi je, da pride pomoč, ko jo rabim. Prej sem bila vedno na trnih ali bo sploh kdo prišel. To se pri SAOP-u ne dogaja.“

Poleg tega so ji pri uporabi iCentra ter nadgrajevanju sistema na voljo kakovostna navodila, ki ji omogočajo, da sama v nekaj korakih izvede vsa potrebna opravila, povezana z nameščanjem in nastavljanjem novih programskih funkcij. Tako Petkova: „Tega prej nisem bila vajena, vedno je moral nekdo stati poleg mene in me voditi. Vsi nismo računalničarji, zato imajo tako dobra navodila veliko vrednost za uporabnika.“
 
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica
Brez ustreznega upravljanja s kadri ni pozitivnega poslovnega učinka
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica več
V Zdravstvenem domu Nova Gorica gradijo sistem obvladovanja odnosov z zaposlenimi tudi na osnovi spletnih rešitev SAOP iCenter.

„V zdravstvenem domu prek 70 odstotkov sredstev porabimo za stroške dela, zato so zaposleni v središču pozornosti tako z vidika kakovosti dela kot tudi z ekonomskega vidika.

Brez ustreznega upravljanja s kadri, ki so naš glavni vir, optimizacije v organizaciji dela in uporabe ustreznih informacijskih tehnologij, se ne moremo nadejati pozitivnega poslovnega učinka.

Spletni vnos podatkov o opravljenem delu so zaposleni takoj usvojili. Zdravniki, intelektualci, bi to dojemali kot kršenje intelektualne svobode in da jih postavljaš v razmerje mezdnih delavcev. Poleg tega je njihovo delo razvidno v drugih sistemih, prek katerih lahko spremljamo na primer, kdaj je prišel prvi pacient v ambulanto, kdaj so obravnavali zadnjega in koliko časa je posamezen pacient čakal na storitev.

Cilj uporabe SAOP-jevih rešitev je, da bi avtomatizirali in izboljšali preglednost izvajanja vseh dejavnosti, ki vključujejo kadre tako z vodstvenega vidika kot tudi zagotavljanja zakonsko usklajenega poslovanja.“
Ksenija Ušaj, računovodja v Osnovni šoli Šturje
Vedno so pripravljeni pomagati…
Ksenija Ušaj, računovodja v Osnovni šoli Šturje več
"SAOP programe uporabljamo v našem zavodu že od samega začetka delovanja in sicer od leta 2007. Aktivirane imamo module, ki so za naše delo pomembni in nam samo delo tudi olajšajo (dvostavno knjigovodstvo, obračun plač, storitev, popisne razlike pri inventuri enostavno prenesemo iz čitalca črtne kode v program osnovnih sredstev…).
 
 SAOP iCenter omogoča enostavno uporabo, zaposleni pa poskrbijo za ažurno spremljanje tekoče zakonodaje in skladno s tem programe prilagajajo in posodabljajo. Tako ni bojazni, da obračuni ne bi bili opravljeni z zakonskimi določbami.
Kar pa je z mojega stališča najpomembneje, je odnos do uporabnikov – strank. Ko pridem do določenega problema ali vprašanja, napišem zahtevek, na katerega mi operaterji izredno hitro odgovorijo.
 
Vedno so pripravljeni pomagati in o ga. Martini, ga. Jani, ga. Urški in g. Weisu – obračun storitev, lahko povem samo najboljše. (omenila sem samo tiste, ki imajo z menoj največ dela :)).  Čeprav vem, da imajo zelo veliko dela, da smo stranke velikokrat tečne in neučakane, svoje delo opravljajo profesionalno in pomagajo, da se problem reši.
Tako ima stranka zagotovilo, da si podjetje SAOP prizadeva za kontinuirano grajenje odnosov z uporabniki njihovih programov in se nanje lahko zanese."
Računovodstvo Doma starejših občanov Ajdovščina
Programi pa omogočajo prihranek časa in dela…
Računovodstvo Doma starejših občanov Ajdovščina več
"Programe SAOP v zavodu uporabljamo že več kot 20 let. S programi SAOP nam uspeva zagotavljati celovite, kakovostne in pregledne podatke v računovodstvu.

Za nas je pomembno, da se posamezne aplikacije med seboj dopolnjujejo, programi pa omogočajo prihranek časa in dela, kakor tudi izvoz podatkov in kreativno obdelavo v ostalih preglednicah – Excelu. Uspešnega  in korektnega sodelovanja si želimo še naprej."
Maruška Smajila, vodja finančno/računovodske službe Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Zelo pomembna ažurna in kvalitetna nadgradnja
Maruška Smajila, vodja finančno/računovodske službe Zdravstveni dom Ilirska Bistrica več
»SAOP programe uporabljamo z zadovoljstvom že od leta 2002. V času nenehnih sprememb zakonov in ostalih predpisov je zelo pomembna ažurna in kvalitetna nadgradnja in uskladitev programov, za katero v podjetju SAOP poskrbijo z vso strokovnostjo.

Posamezne aplikacije se med seboj dopolnjujejo, programi pa omogočajo prihranek časa in dela, pa tudi izvoz podatkov in kreativno obdelavo v ostalih preglednicah npr. Excelu.«
Sonja Arbeiter, prof., ravnateljica, 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Strokovnjaki nam stojijo ob strani z bogatim strokovnim znanjem
Sonja Arbeiter, prof., ravnateljica, 2. osnovna šola Slovenska Bistrica več
"Kot novoustanovljena šola smo se srečali z različnimi začetnimi težavami. Strokovnjaki podjetja SAOP nam stojijo ob strani z bogatim strokovnim znanjem.

Ne znam si predstavljati, kako bi prebrodili nekatere "porodne" težave brez njihove pomoči."
Nada Košmerl, računovodja, Šolski center Novo mesto
Rešitev SAOP iCenter bi morale imeti vse srednje šole. Zakaj?
Nada Košmerl, računovodja, Šolski center Novo mesto več
Sem mnenja, da bi rešitev SAOP za odjave preko terminalov morale imeti vse srednje šole. Zakaj? Ker ti zelo poenostavi delo. To, da se dijaki lahko odjavijo preko SMS sporočil, pa še dodatno pripomore k boljšemu in hitrejšemu delu.

Sistem se mi zdi še posebej primeren za velike šole, kjer je množica podatkov in ročna evidenca nikakor ne more priti v poštev. Pomemben prispevek bo, predvidevam, pri dokazovanju koriščenja obrokov in pravočasnih odjavah, ki bodo subvencionirane in nepravočasnih odjavah, ko bo potrebno plačati celoten znesek malice. Ta problem se nam bo pojavil po izdaji prvih položnic.

Pri ravnateljih pa se mi zdi, da je pozitivno vplivalo na odločitev to, da bo možnost širitve na elektronske redovalnice.

Z gospodom Borisom Kalinom smo vsakodnevno na vezi in lahko samo pohvalim njegova prizadevanja pri reševanju naših problemov glede malice. V zadnjih dobrih dveh tednih smo na tem projektu delali zelo intenzivno, ker želimo čim prej vzpostaviti "popoln" sistem. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.
 
Težava, ki se nam pojavlja, je dizlocirana enota v Metliki, kjer so problem telefonske linije. Posebnost, ki jo imamo, je tudi ta, da so naši dijaki na praksi (pouku) v Bolnici in Domu starejših občanov (izven šole). Tu se kar malo lovimo, kako zagotoviti ustrezne evidence s čim manj dela in čim bolj dokazljivimi podatki. Skupaj s tehniki iz SAOP-ja, g. Borisom in našim računalničarjem bomo zadevo uredili.
 
Zavedati se moramo, da je program le pripomoček, ki ti olajša delo. Glede na sedanje izkušnje s programom lahko trdim, da je ta program res to.
Nadja Perenič, osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Po mojem mnenju in mnenju mojih kolegic je najbolj pomembno, da ste tako strokovni kot do sedaj...
Nadja Perenič, osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica več
Z vami sem zelo zadovoljna, spletni seminarji so mi všeč, zato ker so zelo uporabni in zanje porabiš malo časa. Vi pa nadaljujte s svojo prakso, ker je po mojem mnenju in mnenju mojih kolegic najbolj pomembno, da ste tako strokovni kot do sedaj (zelo poznate vsebine zakonov) in najpomembnejše - dosegljivi, "ko smo v stiski za pisalno mizo". Hvala za lepo sodelovanje!
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih