iCenter se prilagodi poslovnim procesom vaše organizacije

Trije viri finančnih rezerv v vaši proizvodnji

Informacijski sistem iCenter temelji na dolgoletnih izkušnjah in dobrih praksah poslovanja podjetij z serijsko in enostavno naročniško proizvodnjo.

ERP iCenter poišče finančnih rezerve v vaših poslovnih procesih in vam servira odgovore na pomembna vodstvena vprašanja kot so na primer:

 • Kako izboljšati proces od nabave do proizvodnje in prodaje, z obstoječim številom ali zmanjšanim številom zaposlenih v oddelkih nabave, planiranja in krmiljenja proizvodnje?
 • Kako planirati zalogo materiala in izdelkov brez nepotrebne vezave sredstev v zaloge oziroma, da materiala ne bo zmanjkovalo?
 • Kako spremljati likvidnost podjetja in kako uspešno voditi izterjavo dolžnih strank?

Vodenje proizvodnje se lahko razcepi na več faz.  iCenter omogoča povezovanje faz, kot so sledenje delov artikla, koordinacijo s kooperanti, planiranje dela delavcem (koledarji)

Izboljšajte vsakodnevne procese

Informacijski sistem iCenter poveže vse faze vaše proizvodnje v enovito delovno okolje, v katerem imate na voljo vse tekoče informacije iz poslovnih procesov, ki jih potrebujete za uspešno koordinacijo z dobavitelji, kooperanti, kupci in ne nazadnje tudi z zaposlenimi.

Zaposleni v proizvodnji dostopajo sočasno do istih svežih informacij, ki so prilagojene zahtevam njihovega dela in niso obremenjeni z nepotrebnimi dodatnimi okni. Z enkratnim vnašanjem podatkov dokazano učinkoviteje izvajate vsakodnevne aktivnosti, povečate produktivnost in pocenite poslovne procese v vaši proizvodnji.

Uravnotežite zaloge

Zaradi neustreznega planiranja ima večina proizvodnih podjetij težave z izpolnjevanjem dobavnih rokov ali s preveliko vezavo kapitala v zaloge materiala in gotovih izdelkov, ki bi jih sicer lahko naročala po potrebi.

Velika prednost iCentra je, da uravnoteži naročila dobaviteljem in naročila v proizvodnjo s potrebami kupcev. Na ta način poskrbi, da imate v vsakem trenutku ravno pravšnje zaloge materiala, polizdelkov in gotovih izdelkov.

Spremljajte denarne tokove

Za sprejemanje odgovornih odločitev potrebuje vodstvo verodostojne informacije o poslovanju, takoj. SAOP iCenter vam na enem mestu poda:

 • 15 največjih terjatev oziroma obveznosti,
 • prihodke iz prodaje,
 • likvidnost in dobičkonosnost v primerjavi s poslovanjem preteklimi obdobji...


69% slovenskih podjetij ima likvidnostne težave zaradi slabega pregleda nad dolžniki (Vir: GZS). Poleg tega, da dobite informacije o dolžnikih, lahko s pomočjo iCentra tudi uspešno vodite postopek izterjave:

 • Sistem vas obvesti o zapadlosti računa.
 • Po e-pošti prejmete seznam dolžnih strank.
 • Stranko pokličete ali pa ji program pošlje sporočilo (SMS ali e-pošta)
 • Program vas obvešča ali je stranka že plačala.

Povečajte dobiček in zadovoljstvo kupcev

Proizvodno dejavnost lahko podprete še s sistemom SAOP iCenter za vodenje vzdrževanja. Tako povečate razpoložljivost strojev in naprav, zmanjšate izmet, skrajšate prekinitve proizvodnje ter dodatno znižate proizvodne stroške. Ponudite kakovostne po-prodajne storitve na področju reklamacij ter garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja in popravil.

Prilagojene rešitve

Serijska proizvodnja

Ne opazujte, temveč upravljajte proizvodnjo!

Mnoga proizvodna podjetja dnevno zaznavajo težave z viški in manki zalog, z izpolnjevanjem dogovorjenih rokov in premajhno produktivnostjo proizvodnje z obstoječim delovnim kadrom.

Informacijski sistem iCenter Serijska proizvodnja vsebuje dolgoletne uspešne delovne prakse in zadnja spoznanja s področja informatike v proizvodnji, ki vam omogočajo, da poenostavite delovne postopke, povečate izkoriščenost proizvodnih virov in na ta način zmanjšate stroške poslovanja.

Informacijski sistem vam predlaga izboljšave

Sistem iCenter se uskladi informacije s posebnostmi vašega poslovanja, zaradi prilagodljivosti pa ustreza večini podjetij ne glede na velikost, tip proizvodnje ali organiziranost.

Skupaj z računovodstvom in zmogljivim sistemom kontrolinga vam ERP iCenter na vodstveni ravni hitro zagotovi prave informacije iz delovnih procesov, da lahko povečate dobiček vaše proizvodnje.

Informacijski sistem nadzira in izboljša vse vaše poslovne procese, od vnosa matičnih podatkov, materialnih in tehnoloških sestavnic, do planiranja in krmiljenja proizvodnje, vodenja nabave, skladiščnega poslovanja, marketinga, prodaje in fakturiranja.

Pomembno je, da imajo zaposleni enotne informacije!

Informacijski sistem iCenter črpa in združuje informacije iz različnih poslovnih procesov, da imajo zaposleni sočasno na voljo iste podatke.

ERP iCenter je preprost za uporabo, saj se prilagodi posameznemu delovnemu mestu v komerciali, tehnologiji, logistiki ali režiji. Zaposlenih v proizvodnji ne obremenjuje z informacijami, ki niso pomembne za njihovo delo.

Za določen artikel lahko na primer zaposleni na enem mestu najde matične podatke, informacije o zalogah po skladiščnih mestih, prodajne/nabavne cene in popuste, dokumentacijo in različne napovedi.

Funkcionalnosti za serijsko proizvodnjo

 • Sprejem naročil in prodaja
 • Analiza proizvodnih stroškov
 • Dokumentacijski sistem
 • Materialno skladiščno poslovanje
 • Naročila dobaviteljem in kupcev
 • Fakturiranje                 
 • Večnivojski razpis proizvodnje
 • Planiranje potreb po material (MRP) 
 • Delovni nalogi

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti

 • Potniška prodaja
 • Skladiščna logistika (regalno skladišče)
 • Spremljanje dela delavcev
 • Plače in kadrovska evidenca
 • Računovodstvo / knjigovodstvo
 • Spremljanje plačil računov   
 • Plačilni promet
 • Trgovina na drobno
 • Registracija prisotnosti zaposlenih
 • Potni nalogi
 • Blagajniško poslovanje
 • Knjiga prejetih računov
 • Napredno naročanje

Enostavna proizvodnja (Delovni nalogi)

Informacijski sistem kot ga zahteva enostavna proizvodnja

Največja prednost, ki jo ponuja ERP informacijski sistem iCenter Enostavna proizvodnja je prav njegova preprosta uporaba.

Informacijski sistem vam omogoča, da na zelo pregleden način razpisujete in spremljate delovne naloge. Sistem je zastavljen tako, da spozna vaše ustaljene delovne postopke dela in vam hkrati narekuje izboljšave. Ker je večina postopkov samodejnih, bistveno skrajšate čas, ki ste ga doslej porabili za vsakdanja opravila.

Obvladajte materialne in kadrovske vire

Preko analize podatkov, ki jih vnašate v delovne naloge, vam informacijski sistem sočasno ponuja sveže informacije o delu zaposlenih, strojih, porabi materiala, in dejansko porabo primerja s predvideno.

Analize pa se izvajajo količinsko (predvidena in dejanska količina) ter vrednostno (lastna in prodajna vrednost, razlika v ceni). Informacijski sistem pa vam po želji servira prilagojena poročila po posameznih delovnih nalogih, času (mesec, leto …), naročniku, stroškovnih mestih in nosilcih, referentih, materialu, delavcih, strojih …

Prilagojeno vaši dejavnosti

Informacijski sistem je prilagojen podjetjem, ki se ukvarjate z individualno proizvodnjo (naročniška kovinska, lesna in ostale proizvodnje), z vzgojo rastlin (sadike, drevesnice, trsničarstvo …), rejo živali oziroma kmetijstvom, enostavno gradbeno dejavnostjo (gradbeništvo, zaključna dela, obnova, instalaterstvo …) in sorodnimi dejavnostmi pri katerih je potrebno spremljati delovne naloge.


Vaše delo lahko še dodatno poenostavite

Za podrobno spremljanje porabe materiala in prejemanja izdelkov lahko sistem povežete z rešitvijo iCenter Materialno skladiščno poslovanje, kamor knjižite dejansko porabo materiala po zaključenem delovnem nalogu.

V povezavi z rešitvijo iCenter Fakturiranje pa lahko na podlagi delovnih nalogov pripravljate ponudbe (predračune) ter avtomatsko izdate račun za porabljen material ali opravljene storitve

Za potrebe nasadov je lahko sistem povezan tudi z rešitvijo Naročila dobaviteljev in kupcev na podlagi katerih se samodejno pripravi časovno opredeljen zasaditveni načrt.

Funkcionalnosti za enostavno proizvodnjo

 • Delovni nalogi

 Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti

 • Materialno skladiščno poslovanje
 • Fakturiranje                 
 • Naročila dobaviteljem in kupcev
 
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih