iCenter se prilagodi poslovnim procesom vaše organizacije

Informacijski sistem za zdravstvo

Programska rešitev iCenter se prilagodi poslovanju vaše zdravstvene ustanove, analizira vsakdanja opravila in predlaga izboljšave za poslovanje z nižjimi stroški. Z uporabo ERP iCentra dobite zagotovilo, da boste pravočasno poslovali v skladu z zakonodajo javnega sektorja, poleg tega pa boste ob večjih spremembah pravočasno seznanjeni z novostmi preko pisnih navodil ali skupinskega izobraževanja.

Direktor zniža stroške brez računovodskega znanja

V zdravstvenem zavodu se prek 70% sredstev porabi za stroške dela, kar pomeni, da je ustrezno upravljanje s kadri obvezno pri doseganju pozitivnega poslovnega učinka.

ERP iCentra omogoča direktorju zdravstvene, da brez pomoči administrativnih delavcev in brez poznavanja programa, zlahka nadzira stroške, sledi prihodkom in usmerja delo zaposlenih. Vsa poslovna poročila lahko po želji prejema avtomatsko na svoj e-naslov in tako na podlagi pravih informacij sprejema pomembne odločitve.

Sistem je preprost in prilagojen strokovnemu znanju zaposlenih

Informacijski sistem iCenter se prilagodi strokovni usposobljenosti administrativnih, vodstvenih in zdravstvenih kadrov ter preko tesnih povezav omogoča, da ima zaposleni na vpogled vse sveže podatke v povezavi z njegovim delom. Zaposleni svoje delo opravljate hitreje in brez napak, ki navadno nastanejo pri ročnem prepisovanju podatkov, saj je večina postopkov samodejnih:

  • Prenos podatkov o delovni prisotnosti zaposlenih v obračun plač
  • Povezava in prenos podatkov v večino zdravstvenih programskih rešitev
  • Izjemno hitra priprava podatkov za javno naročanje v skladu s pogoji razpisov
  • Evidenčno knjiženje računov z odbitnimi deleži DDV-ja
  • Avtomatski prenosi podatkov na primer iz obračuna obresti ali obračuna amortizacije v glavno knjigo

Naročanje materiala preko spleta je pregledno

Informacijski sistem iCenter omogoča dva nivoja naročanje materiala od neposrednih uporabnikov v ambulantah preko materialnih skrbnikov do dobaviteljev, pri tem pa upošteva tudi dogovore iz javnih razpisov in zmanjša potrebo po kontroli na minimum. Zdravstvena ustanova pridobi pregled porabe materiala na najvišjem nivoju, saj sistem omogoča enostaven vpogled porabe materiala do nivoja posamezne ambulante ali zdravnika.

Glavne koristi:

  • Naročanje materiala kadarkoli torej, ko imajo zaposleni čas.
  • Ponavljajoča se naročila lahko kopirate in vpišete le želene količine ter prihranite čas z vnašanjem podatkov.
  • Naročilnice, ki so bile vpisane v ambulantah se s posebnim ukazom pretvorijo v zbirna naročila dobaviteljem, kjer so upoštevani dogovori javnega naročila.

Naročanje materiala preko spleta - koristi za računovodje in zaposlene

Funkcionalnosti za zdravstveno ustanovo

Nadgradnje zgornjih osnovnih funkcionalnosti

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih