iCenter se prilagodi poslovnim procesom vaše organizacije

ERP iCenter odkrije finančne rezerve v trgovini

Informacijski sistem iCenter vam pomaga poiskati finančne rezerve v vašem poslovnem procesu od naročanja do prodaje, poskrbi za optimizacijo naročil, vas logično vodi skozi ustrezne postopke dela ter s tem pripomore k uspešnemu poslovanju.

Kako izboljšate proces od naročanja do prodaje in povečate produktivnost zaposlenih?

V trgovini je bistvenega pomena, da zaposleni delajo v enovitem in zanesljivem delovnem okolju, kjer imajo na voljo sveže informacije iz poslovnih procesov.

ERP iCenter vam preko poenostavljenega in enkratnega vnašanja podatkov poceni delovni procesi, vodja pa dobi večjo preglednost nad poslovanjem. Sistem poskrbi za večjo produktivnost zaposlenih, saj dostopajo do samo do tistih tekočih informacij, ki jih zahteva njihovo delovno mesto.

iCenter omogoča  analize in optimizacijo vseh segmentov poslovanja, od naročanja artiklov do ponudbe na prodajnih policah.  Informacijski sistem vam med drugim omogoča na enostaven način rangiranje kupcev in dobaviteljev po različnih kriterijih.

Kako načrtovati »pravo zalogo« blaga?

Zaradi neustreznega planiranja ima marsikatera trgovina stroške bodisi s premajhnimi ali prevelikimi zalogami blaga, ki bi ga sicer lahko naročala po potrebi.

ERP iCenter vnaprej predvidi in samodejno uravnoteži naročila dobaviteljem s potrebami kupcev. Tako imate v vsakem trenutku ravno pravšnjo količino zalog. Informacijski sistem vam omogoča, da v svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Poslovodje imate takoj na voljo informacije:

 • za obvladovanje uspešnosti poslovalnic in odločanje o odpiralnih časih,
 • številu zaposlenih, ki so na voljo in
 • prodajnem asortimanu.

Ali lahko predvidite poslovni uspeh trgovine?

Odgovor je »Da, lahko«. Inteligentni sistemi v ERP iCentru vam namreč omogočajo, da vnaprej simulirate maloprodajne cene in določite svojo razliko v ceni še pred distribucijo blaga v trgovine.

Prav tako lahko simulirate tudi prodajne akcije in predvidite njihov uspeh. Poslovodje zelo preprosto obvladujete odnose z dobavitelji, saj imate cenovno politiko popustov povsem pod kontrolo.

Dodatne prednosti SAOP iCentra za trgovinska podjetja

 • Spremljanja sistema zvestobe (obvladovanje odnosov s strankami, kartice zaupanja, darilni boni ...)
 • Razdelan sistem bonitet in popustov
 • Sistem obračuna prodajnih provizij
 • Možnost uporabe črtne kode in ročnih čitalcev (prevzem, izdaja, inventura, gotovinska prodaja)
 • Uporaba sistema limitov in blokad za nadzor neplačevanja kupcev
 • Popolno podporo POS delovnemu mestu (STAR, EPSON, POSIFLEX… )
 • Avtomatska izmenjava podatkov (naročila, potrditve naročil in dobavnic, računi) preko sistema RIP in EDI (tako kot Mercator, Tuš, Spar, Merkur, Műller… )
 • Uporaba darilnih bonov (lastnih ali v sklopu večjih sistemov)
 • Možnost povezave na dodatne rešitve, kot so mobilna prodaja na terenu, servisna dejavnost, skladiščni sistem, spletna prodaja, naročniški portal B2B ipd
 • Integracija s spletnimi trgovinami
 

Prilagojene rešitve

Veleprodaja

ERP iCenter se prilagodi obsegu vaše veleprodaje

Informacijski sistem iCenter se z rešitvijo Trgovina na debelo učinkovito prilagodi posebnostim poslovanja veletrgovskih in distribucijskih podjetij ne glede na vrsto ali obseg asortimana in število poslovnih enot (trgovske verige ali lokalne trgovine).

Z iCentrom uskladite vse delovne procese v vaši veleprodaji in vzpostavite celovito podporo poslovanju, vključno z računovodstvom, nadzorom in odločanjem.
 

Ne opazujete, temveč upravljate!

ERP iCenter na enem mestu združuje podatke iz različnih poslovnih procesov. Zaposleni v komerciali (nabavi in prodaji), skladišču ali poslovodstvu imajo takoj na voljo enotne podatke, funkcionalnosti pa so prilagojene posameznemu delovnemu mestu.

Na primer komercialist na enem mestu dostopa do vseh podatkov o artiklih:
 • osnovni podatki,
 • informacije o zalogah po skladiščnih mestih,
 • napovedi (razpoložljivosti) zaloge v prihodnosti,
 • prodajnih/nabavnih cenah in popustih ter razliki v ceni,
 • pakirnih enotah,
 • različne vrste dokumentacije (navodila za uporabo, slikovno gradivo, tehnična navodila,…).
 

Izboljšajte storilnost in zadovoljstvo zaposlenih

iCenter v največji možni meri olajša uporabnikovo delo s programom saj vključuje zadnja spoznanja in rešitve pri ergonomiji uporabniškega vmesnika.

Poenostavljeni postopki in delo s podatki povečujejo storilnost in zadovoljstvo zaposlenih. Z uporabo vgrajenih najboljših poslovnih praks in zmogljivim nadzornim sistemom iCenter zagotavlja zmanjšanje stroškov poslovanja in doseganje največje možne razlike v ceni.

Dodatne prednosti SAOP iCentra za trgovinska podjetja

iCenter Veleprodaja zagotavlja vašemu podjetju poleg naštetega še druge prednosti:
 • predvidevanje poslovnega uspeha prek vnaprejšnje simulacije maloprodajnih cen
 • možnost integracije s spletnimi trgovinami
 • sistem za povečevanje zvestobe kupcev in pripadnosti blagovnim znamkam
 • sistemi blokad in izterjav dolžnih kupcev
 • uporaba različnih označevalnih tehnologij (črtna koda, RFID) za sledenje zalogam v realnem času
 • prek ambulatne prodaje izboljšate prisotnost na prodajnih mestih

Funkcionalnosti za Veleprodajo

 • Fakturiranje
 • Materialno skladiščno poslovanje
 • Naročila dobaviteljem in kupcev
 • Komerciala
 • Spremljanje plačil računov    
 • Plačilni promet

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Trgovina na drobno
 • Registracija prisotnosti zaposlenih
 • Potni nalogi
 • Blagajniško poslovanje
 • Knjiga prejetih računov
 • Napredno naročanje
 • Obračun prodajnih provizij

Maloprodaja

ERP iCenter Maloprodaja poveča dobiček trgovine

iCenter Trgovina na drobno je preprost informacijski sistem, ki daje vodjem maloprodaje kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov poslovanja, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah.

Ne glede na to ali imate verigo trgovin oziroma enostavno maloprodajo se ERP sistem prilagodi in vam omogoča, da v svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Obvladujte uspešnost poslovalnic

Maloprodajo vodite na enem mestu in celovito. Analizirate prodajo po artiklih in blagovnih skupinah ter upravljate cenovno politiko in poslovanje z dobavitelji. Obvladujete uspešnost poslovalnic ter določate odpiralne čase, število zaposlenih in prodajni asortiman.

Ustvarite čim večjo razliko v ceni

Rešitev Trgovina na drobno vnaprej predvidi in samodejno uravnoteži naročila dobaviteljem s potrebami kupcev, zato imate v vsakem trenutku ravno pravšnjo količino zalog.

Prek inteligentnih sistemov v iCentru vnaprej simulirate maloprodajne cene in prodajne akcije. Tako določite svojo razliko v ceni še pred distribucijo blaga v trgovine ter predvidite uspešnost akcij. 

Dodatne prednosti SAOP iCentra za trgovino

 • iCenter Maloprodaja zagotavlja vašemu podjetju poleg naštetega še druge prednosti:
 • Zagotavljanje vseh evidenc trgovine za poslovanje s končnimi kupci kot s pravnimi osebami, imenitniki kartic zaupanj, darilni boni, dobavnice, izdajnice, sprejmnice inventure
 • elektronska izmenjava podatkov z dobavitelji in kupci (RIP)
 • ambulantna prodaja
 • B2B spletni portal za sprejemanje naročil
 • integracija s spletnimi trgovinami
 

Funkcionalnosti za maloprodajo

 • Blagajniško poslovanje
 • Trgovina na drobno
 • Fakturiranje
 • Spremljanje plačil računov
 • Materialno skladišče
 • Naročila dobaviteljem in kupcev
 • Plačilni promet
 • Napredno naročanje

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti

 • Lojalnostni sistemi (obvladovanje odnosov s strankami, kartice zaupanja, darilni boni ...)
 • Elektronska izmenjava podatkov z dobavitelji in kupci (RIP)
 • Ambulantna prodaja
 • B2B spletni portal za sprejemanje naročil
 • Integracija s spletnimi trgovinami
 • Knjiga prejetih računov
 • Plačilni promet              
 • Potni nalogi                 

Enostavna maloprodaja

Preprosta rešitev za vašo maloprodajo

ERP iCenter rešitev Enostavna maloprodaja je namenjena manjšim trgovinam, butikom, prodajalnam in trafikam, s posebnim dodatkom pa tudi frizerskim in kozmetičnim salonom.

Informacijski sistem je izredno enostaven in prijazen za uporabo, saj je povsem prilagojen manj veščim uporabnikom, ki nimate časa in potrebe po tem, da bi osvajali zapletena informacijska orodja.

Dobite več kot le klasično maloprodajo

Informacijski sistem iCenter Enostavna maloprodaja pokriva klasični sistem dela trgovine, zagotavlja pa vam še dodatne prednosti:

 • Spremljanje in dobičkonosno usmerjanje komisijske prodaje
 • Pospeševanje prodaje z bonitetnimi karticami zaupanja
 • Nadzor nad neplačevanje kupcev preko sistema limitov in blokad
 • Možnost uporabe črtne kode in ročnih čitalcev (prevzem, izdaja, inventura, gotovinska prodaja)
 • Popolna podpora POS delovnemu mestu (STAR, EPSON, POSIFLEX… )

Po želji lahko z dokupom dodatnih funkcionalnosti pridobite še:

 • Samodejno izmenjavo podatkov (naročila, potrditve naročil in dobavnic, računi) preko sistema RIP in EDI (Tako kot Mercator, Tuš, Spar, Merkur, Műller… )
 • Pospeševanje prodaje s sistemom darilnih bonov (lastnih ali v sklopu večjih sistemov)
 • Razdelan sistem bonitet in popustov
 • Možnost povezave na dodatne rešitve, kot so mobilna prodaja na terenu, servisna dejavnost, skladiščni sistem, spletna prodaja, naročniški portal B2B ipd.)

Funkcionalnosti za enostavno maloprodajo

 • Blagajniško poslovanje
 • Trgovina na drobno
 • Fakturiranje
 • Spremljanje plačil računov

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti

 • Knjiga prejetih računov
 • Plačilni promet              
 • Potni nalogi

Kmetijska zadruga

Lahko ste konkurenčni velikim trgovcem

V kmetijski zadrugi ste zavezani k poslovanju s čim nižjimi stroški, predvsem zato, da ste lahko, z blagom iz odkupa živilskih izdelkov, konkurenčni ponudbi velikih trgovcev oziroma distributerjev. 

Informacijski sistem iCenter vam pomaga znižati operativne stroške na način, da avtomatizira in predlaga poenostavitev tipičnih delovnih postopkov kmetijske zadruge.

S tem obenem povečate storilnost zaposlenih, saj vam dokazano odpade zelo velik del opravil, ki jih trenutno izvajajo administrativni delavci.

Vodstvo hitro odkrije kje so možne izboljšave

ERP sistem iCenter vam preprosto hitro servira kakovostne podatke in usmerjene analize delovnih postopkov, s katerimi vodstvo pridobi možnost učinkovitega ukrepanja.

Glede na to, da so vse informacije iz poslovnih procesov pregledno povezane v en sam sistem, pridobite popoln pregled nad poslovanjem in možnost hitrega odkrivanja možnih procesnih izboljšav za optimizacijo vaše dejavnosti.

Funkcionalnosti za kmetijsko zadrugo

 • Delovni nalogi
 • Blagajniško poslovanje
 • Trgovina na drobno (Blagajna)
 • Fakturiranje
 • Spremljanje plačil računov
 • Materialno skladiščno poslovanje
 • Naročila dobaviteljem in kupcev
 • Plačilni promet
 • Napredno naročanje

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti

 • Lojalnostni sistemi (obvladovanje odnosov s strankami, kartice zaupanja, darilni boni ...)
 • Elektronska izmenjava podatkov z dobavitelji in kupci (RIP)
 • Ambulantna prodaja
 • B2B spletni portal za sprejemanje naročil
 • Integracija s spletnimi trgovinami
 • Knjiga prejetih računov
 • Potni nalogi
 • Komerciala
 • Registracija prisotnosti zaposlenih
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih