iCenter se prilagodi poslovnim procesom vaše organizacije
Poslovni ERP informacijski sistem iCenter se z vrsto prilagojenih programskih rešitev prilagodi poslovnim procesom posameznega podjetja ali zavoda. S pomočjo samodejnih analiz, ki jih opravi na vaših delovnih procesih, vam hitro zagotovi kakovostne informacije za odločanje na ravni vodstva, s čimer lahko takoj znižate stroške poslovanja.

Koristi ERP iCentra

  • Informacijski sistem se prilagodi vašim vsakdanjim delovni procesom, jih analizira in predlaga izboljšave
  • Vodje hitro pridobite kvalitetna poročila in izkaze poslovanja, da tako lahko sprejemate pomembne odločitev na podlagi konkretnih podatkov
  • Na podlagi sodobne tehnologije in mnogih avtomatizmov, vam informacijski sistem prihrani čas, ki ste ga doslej porabili za ročne vnose podatkov in s tem znižate stroške poslovanja
  • V primeru potrebe po pomoči pri delu z iCentrom imate na voljo hitro podporo strokovnjakov in več oblik pomoči glede na vaše potrebe, oziroma nivo vašega znanja

Zagotovite si pogled v poslovanje za sprejemanje pravih odločitev

Direktor in vodje oddelkov hitro pridobite verodostojne informacije, na podlagi katerih sprejemate prave odločitve, zavarujete posle ter obvladujete odnose z zaposlenimi, kupci in dobavitelji. Dobra novica je, da vam za dostop do odločilnih informacij ni potrebno poznati podrobnosti programa iCenter, saj po želji prejmete na svoj e-naslov različna poročila.

Učinkoviti delovni procesi

V praksi se pogosto zgodi, da vodje že takoj v začetku uporabe ERP iCentra odkrijejo velike prihranke časa v delovnih procesih in tako razbremenijo zaposlene, da lahko končno opravljajo tista dela, ki organizaciji prinašajo večje koristi. iCenter obenem izboljša komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi v vaši organizaciji. Podatki se namreč v informacijski sistem vnesejo samo enkrat, takoj zatem pa so sočasno na voljo vsem zaposlenim le tiste ključne informacije, ki jih posameznik potrebuje za neovirano izvajanje njegovega dela. 

Večino rutinskih nalog opravi ERP iCenter samodejno, poleg tega pa avtomatsko namesto vas vnese večino podatkov, ki se ponavljajo iz meseca v mesec.

Prilagodljiv poslovanju in panogi

94 % uporabnikov iCentra meni, da imajo konkurenčno prednost, ker ga uporabljajo (Raziskava TNS Global, 2012). Pametni sistemi v iCentru vas namreč razbremenijo večine rutinskih opravil, da lahko razmišljate in odločate o izboljšavah v svoji organizaciji. Tako hitreje reagirate na spremembe in povpraševanje trga, obenem pa poslujete z najnižjimi operativnimi možnimi stroški

iCenter vam zagotavlja ključne informacije na podlagi katerih postavljate plane, izbirate poslovne partnerje, določate konkurenčnost cene artiklov in storitev. 

Vedno skladen z najnovejšo zakonodajo

Z uporabo iCentra pridobite zagotovilo, da boste kljub pogostim zakonodajnim spremembam vedno 100 % v skladu z zakoni v gospodarstvu in javnem sektorju. Na podlagi dolgoletne tradicije in pozitivnih izkušenj si je iCenter pridobil dobro ime tudi med davčnimi inšpektorji. 

Poleg prilagoditev aktualni zakonodaji poskrbimo tudi, da pravočasno prejmete ustrezna vsebinska znanja v povezavi z zakonodajo, tako v obliki navodil kot tudi seminarjev. O manjših spremembah pa ste obveščeni preko brezplačnih e-novic.

Podpora

Najštevilnejša ekipa strokovnjakov v Sloveniji skrbi za to,
da uporabniki ERP sistema iCenter prejemajo hitro
in zanesljivo pomoč pri delu.

Poleg tega je na voljo kar 7 različnih oblik pomoči, ki so večinoma
že vključene v ceno vzdrževalne pogodbe. Več>>

Spremljanje strank

ERP sistem iCenter uravnoteži naročila dobaviteljem glede na dejanske potrebe kupcev in tržne trende. Informacijski sistem poskrbi, da imate v vsakem trenutku optimalne zaloge materiala, kar pomeni, da boste poslovali z nižjimi stroški.  
 
Zelo preprosto pridobite informacije kateri kupci, dobavitelji in kooperanti vam prinašajo največji dobiček ter kdo vam dolguje denar, da mu po želji avtomatsko blokirate prodajo ali pošljete naposredno na e-izvršbe.
 
Zadolženi za nabavo ne izgublja časa z iskanjem in urejanjem informacij, temveč se posveti smotrnemu ravnanju s kapitalom tako, da na podlagi informacij iz iCentra nabavlja cenejše in kakovostnejše artikle.
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih