Podpora

Cenik storitev


NAZIV STORITVE Uporabniki z vzdrževalno pogodbo Uporabniki brez vzdrž. pogodbe*
Pot do stranke za razdalje do 20 km 20,00 € / h 30,00 € / h
Kilometrina za razdalje nad 20 km 0,37 € / km 0,37 € / km
Čas na poti za razdalje nad 20 km 20,00 € / h 30,00 € / h
Projektiranje, programiranje, dela na podatkovni bazi 55,30 € / h 79,00 € / h
Tehnična pomoč in namestitev programov 55,30 € / h 79,00 € / h
Uvajanje v delo s programi in nastavitve programa 55,30 € / h 79,00 € / h
Svetovalni dan 400 € / dan /
Vodenje in koordinacija projektov 66,50 € / h 95,00 € / h
Analiza stanja in svetovanje 79,80 € / h 114,00 € / h
Oblikovanje dokumentov in poročil 55,30 € / h 79,00 € / h
eRegistrator - Aktivacija povezave z arhivom 100 € /
Vzpostavitev ePoštarja 50 € /

*Uporabniki brez vzdrževalne pogodbe: Prva ura pomoči: 200€/h, vsaka nadaljnja ura pa po postavkah iz zgornje tabele.
 
Cenik storitev Saop velja od 1. 7. 2020 naprej.

Cene so brez DDV. Najmanjša obračunska postavka je 1 ura.

Potni stroški se obračunavajo od sedeža Saop oz. od partnerja Saop. Za razdalje do 20 km se obračuna strošek poti, za razdalje nad 20 km pa kilometrino in čas na poti.

Stanje pripravljenosti mora stranka naročiti vsaj 3 dni vnaprej, pri tem pa navede želene ure (od – do), ko želi, da je svetovalec na razpolago.
Čas, ko svetovalec opravlja delo za stranko, se zaračuna po postavki 55,30 € / h. Za delo med delovnikom po 16. uri in ob dela prostih dneh (sobota, nedelja, prazniki), se zaračuna 50 % več, kot je vrednost ure svetovalca.
Stranke, ki nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe, niso upravičene do dežurstva.


Dodatne plačljive storitve podpore

Cenik dodatnih plačljivih storitev podpore velja od 1. 10. 2020 naprej.
Dodatne plačljive storitve Podpore so storitve, ki ne spadajo v sklop vzdrževalne pogodbe. Storitve bodo izvedene po potrditvi plačljivosti zahtevka in bodo obračunane po dejansko porabljenem času.

Urna postavka storitve je 55,30 € / uro. Cena je brez DDV. Najmanjša obračunska postavka je 0,5 ure.


PODROČJE

STORITEV

OPIS

Plače

Priprava dohodninskih podatkov

Priprava podatkov za dohodnino iz obračuna plač in drugih osebnih prejemkov, izpisi, pošiljanje obvestil

Plače

Priprava datoteke virpn2

Priprava podatkov ter prenos datoteke virpn2 na eDavke - podatki o plačanih premijah PPZ

Plače

Priprava datoteke za vzdrževane družinske člane

Kontrola in prenos podatkov o vzdrževanih družinskih članih iz obračuna plač v dohodnino, priprava in uvoz datoteke virvdc na edavke, izpis, pošiljanje obvestil

Plače

Nastavitve za obračun nove vrste pogdob

Ureditev nastavitev, vnos dajatev, ureditev kontiranja, vnos pogodb ter priprava obračuna za npr. avtorske pogodbe, najemnine, sejnine, delo dijakov, itd.

Plače

Priprava podatkov in obvestil za letne dopuste

Vnos kriterijev, priprava podatkov za zaposlene, izpisi, pošiljanje obvestil

Plače

Napredovanja v javnem sektorju

Vnos ocenjevalnih obdobij, vnos in izpis ocenjevalnih ter evidenčnih listov, priprava aneksov

Plače

Napotnice za zdravniške preglede

Priprava in oblikovanje različnih vzorcev napotnic za obdobne in predhodne zdravniške preglede, vnos dogodkov, povezava na dokumentacijo zaposlenih

Plače

Povezava potnih nalogov z obračunom plač

Ureditev nastavitev, povezava vrst potnih stroškov z vrstami obračuna, prenos v obračun

Plače

Obračun poslovne uspešnosti, božičnice

Dodajanje vrste obračuna, ureditev nastavitev, pomoč pri obračunu

Plače

Regres za letni dopust

Pomoč pri nastavitvah in obračunu regresa

Plače

Delovna doba v javnem sektorju

Pomoč pri vnosu podatkov za zaposlenega, vnos preteklih zaposlitev

Plače

Sprememba del.časa in del. mesta med mesecem

Pomoč pri vnosu podatkov za zaposlenega, ki sredi meseca zamenja delovni čas ali/in delovno mesto, pomoč pri urejanju REK-1 obrazca - javni sektor

Plače

Izračun osnov za boleznino

Pomoč pri pripravi osnov za boleznine

Plače

Ureditev vrst odsotnosti v povezavi z eBol

Vnos vrst odsotnosti, povezava z vrstami obračuna

Plače

Pomoč pri drugih aplikacijah (eDavki, portal eVem,…)

Pomoč pri urejanju podaktov v aplikacijah, ki niso Saop. npr. pomoč pri ročnih popravkih REK obrazcev, ročnem vnosu refundacij v eVem, itd.

Plače

Obračun odpravnine ob upokojitvi do in nad uredbo za javni sektor

Pomoč pri nastavitvah in obračunu odpravnine ob upokojitvi, priprava REK-1 obrazca

Plače

Obračun odpravnine ob upokojitvi do in nad uredbo za gospodarstvo

Pomoč pri nastavitvah in obračunu odpravnine ob upokojitvi, priprava REK-1 obrazca

Plače

Odškodnina za letni dopust

Pomoč pri nastavitvi vrste obračuna, obračunu, oddaji REK-1 obrazca, ureditev kontiranja

Plače

Spremembe za prihodnost

Vnos podatkov v spremembe za prihodnost, osveževanje v obračunu plač, pregled zgodovine z analizo in v šifrantu zaposlenih

Plače

Delitev stroškov plače po ključih (evidentiranje po SM)

Vnos ključa za delitev, nastavitve na vrstah obračuna, vnos delitve v šifrant zaposlenih, prikaz vnosa v obračun plač, plačilna lista, pregled podatkov z analizo

Plače

eRegistrator zaposlenega - dodajanje dokumentov, ureditev varnostnega sistema

Dodajanje dokumentov v eRegistrator zaposlenega, ureditev varnosti na dokumentih, dodajanje novih map

Plače

Analize  v obračunu plač

Prikaz uporabe analiz, pomoč pri pripravi podatkov z uporabo ustrezne analize

Plače

Analize v kadrovski evidenci

Prikaz uporabe analiz, pomoč pri pripravi podatkov z uporabo ustrezne analize

Knjigovodstvo

Uvoz novincev iz excela (OST)

Izdelava rezervne kopije, uvoz novincev iz primerno pripravljenega excela

Knjigovodstvo

Prenos otrok v višje razrede (OST)

Izdelava rezervne kopije, prenos otrok v višje skupine

Knjigovodstvo

Prehod v novo leto v SPR

Prikaz stranki kako se preveri preplačila in dolgove ter le te med seboj zapre. Preveriti je potrebno usklajenost salda v SPR in DK. Izdelava rezervne kopije ter prenos v novo leto. Preverjanje pravilnosti prenosa v novo leto.

Knjigovodstvo

Nov način knjiženja izpiskov (SPR)

Uvoz izpiska v plačevanje. Prikaz povezovanja različnih kombinacij plačil z računi. Knjiženje izpiska v SPR ter prikaz kaj se zgodi z izpiskom v DK.

Knjigovodstvo

Prenos v novo leto v Dvostavnem knjigovodstvu

Izdelava rezervne kopije podatkov in zagon obdelave za prenos v novo leto

Knjigovodstvo

Zapiranje razredov in prenos v novo leto v Dvostavnem knjigovodstvu

Izdelava rezervne kopije podatkov in zagon obdelave za zapiranje razredov, kontrola  bilance če so razredi zaprti, zagon obdelave za prenos v novo leto (knjiženje zaključne temeljnice ni vključeno- lahko se jo naredi po navodilu stranke)

Knjigovodstvo

Poračun odbitka v DDV

Kontrola prepisanih podatkov iz DDVO obrazca, stranka ročno vpiše podatke od polja D1 do D7, kontrola podatkov po ostalih zavihkih (preračun odbitka in prikaz računov z novim odbitkom),  Ko so vsi podatki pravilni se zažene knjiženje temeljnice v DK in DDV .

Knjigovodstvo

uvoz inventure iz ročnega terminala  v Osnovna sredstva

Naredi se rezervna kopija podatkov, pripravi se preglednica za uvoz inventure, preveri se nastavitve za uvoz iz ročnega terminala, uvoz podatkov v preglednico inventure. Stranka dobi navodila kako preveriti podatke in kaj je potrebno urediti pred knjiženjem inventure.

Knjigovodstvo

Knjiženje inventure (v preglednici inventure) v osnovnih sredstvih

Naredi se rezervna kopija podatkov, preveri se preglednico inventure, izpiše inventurni elabor, poknjiži se inventurne razlike in premike nahajališč in stroškovnih mest.

Knjigovodstvo

Urejanje izkazov

Pomoč pri urejanju (nastavljanju) izkazov po navodilu stranke (vsebinsko stranka poda navodila kam spada kateri konto).

Trgovina

Prehod v novo leto

Pomoč ali izvedba prehoda v novo leto

Trgovina

Uvoz cenikov

Uvoz cenikov na osnovi  pripravljenih datotek

Trgovina

Inventura

Pomoč pri izvedbi inventure

Splošno

Varnostni sistem

Nastavljanje, urejanje, spreminjanje, dodajanje skupin ali operaterjev

 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.


Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih