Podpora

Fakturiranje

Prikaži:

Izdani računi in knjiženje plačanih računov

Računi, ki so plačani pred knjiženjem v glavno knjigo se knjižijo na več načinov. Več v prilogi!

Davčno nepotrjeni računi

Z verzijo iCentra 2017.12.001 program preverja ob vstopu na seznam računov ali obstajajo računi, ki bi morali biti davčno potrjeni in še niso pridobili EOR kode. Več v prilogi.

Izpis računa na UPN QR obrazec

V modulu Faktururiranje smo dodali izpis s katerim lahko natisnete novi UPN QR obrazec. Dopisni del izpisa UPN QR je privzet iCentrov, katerega pa lahko s kopiranjem izpisa v novega tudi sami uredite. Več o samem UPN QR ter o postopku za registarcijo UPN QR izdajatelja si lahko preberete na spleni strani: https://www.upn-qr.si

Načini izstavljanja dokumentov

Dokumente iz iCentra lahko izstavljamo na različne načine. Klasičen način izstavljanja je s tiskanjem na papir. V zadnjem času, pa se uveljavljajo tudi različni drugi načini, kot so pošiljanje eRačunov po elektronski poti ali PDF dokumentov po elektronski pošti.

TRR za plačilo na računu

Z verzijo iCentra 6.34 prihaja možnost izbire TRR računa na katerega pričakujemo plačilo. Več o tem tu:

Dodatno tiskanje v Fakturiranju

Z verzijo 6.33 se je dodatno tiskanje omejilo z varnostnim sistemom. Več o tem tu ...

Verzija eSlog datoteke 1.6.1.

SAOP iCenter je skladen z veljavnim standardom eSlog.

Delo s predujmi - avansi v iCentru

V prilogi opisan postopek priprave dokumentov povezanih s prejetim predujmom.

Trajni nalog v Fakturiranju

 Kadar imate kupce fizične osebe, katerim pogosto izstavljate račune, je smiselno urediti plačevanje preko trajnega naloga. Tako kupcu ne bo treba skrbeti glede plačila, ker se bo le to za njega izvedlo avtomatsko. Kako to nastavite v Fakturiranju, si lahko preberete tukaj: 

Davčno potrjevanje računov - Fakturiranje

V prilogi navodila kako izvajat davčno potrjevanje izdanih računov iz Fakturiranja iCenter.

Izboljšano delovanje 'Vrni v pripravo'

Z verzijo 6.30 gumb Vrni v pripravo deluje, ne glede na status potrjevanja v čakalni vrsti. Več v prilogi

Dopolnitev podatkov izdanega računa brez vrnitve v pripravo

Z verzijo iCentra 6.30 dalje vam je omogočeno dopolnjevanje izdanega računa v Fakturiranju za potrebe knjigovodsko analitičnih podatkov brez da račun vrnete v pripravo. Več v prilogi

Prilagoditev lastnih QR izpisov glede na ZDavPR

V nadaljevanju navodil, kako se ureja lastno oblikovane izpise v iCentru.

Nedovoljeno knjiženje

 V modul Fakturiranje po novem ne smemo knjižiti računov, kjer se vrsticam davek obračuna po stopnji 0%.

Spremembe knjiženja z uvedbo novega modula DDV

Prenovljen način knjiženja v iCentru iz Fakturiranja v glavno knjigo in novi DDV - več v prilogi.

Gumb Dodatno tiskanje

Ko želimo da bi že izstavljen račun ponovno natisnili v drugem obrazcu. Pa naj si bo to za stranko, katera je prejemnik eRačuna ali za stranko, kateri se račun tiska. Uporablja se predvsem, ko iz podatkov računa želimo tiskati še druge dokumente (dobavnica, spremni dokument, naslov, druge listine).

Sprememba pri pripravi eRačuna

 Pri pripravi eRačna je pri zadnji verziji programa prišlo do dveh sprememb.

Priprava avansnega računa

Kadar za neko storitev ali blago prejmemo predplačilo, moramo najkasneje do konca davčnega obdobja kupcu izstaviti avansi račun.

Popravljanje Stanje dokumenta

V Fakturiranju imamo stolpec Stanje dokumenta v katerem je vidno v katerem stanju se dokument nahaja...

Samo določeni izdani računi v potrjevanje

V sistem potrjevanja - likvidacije lahko pošljemo samo posamezne izdane račune. Več v prilogi.

Uporaba gumba Kopija na tabeli izdanih računov

Aktivnosti, ki jih lahko izvedemo preko gumba Kopija opisane v prilogi.

Referenčna številka v izdanem eRačunu

Nekateri proračunski uporabniki zahtevajo navedbo 'referenčne številke' naročnika storitve oz. dobave materiala v eSlogu računa. ...

ePoštar v Fakturiranju

Izdaja eRačuna v Fakturiranju, ko za samodejno izmenjavo dokumentov uporabimo ePoštarja. ePoštar nam sporoča kje je naš račun in po prejemu pri kupcu dobimo ustrezne povratnice. ...

Podprte banke za eRačun

iCenter podpira dve ovojnice za izdajo eRačuna. Za vse ostale je na razpolago ZZI.

eRačuni POMEMBNO! - Novosti, spremembe 6.28 Fakturiranje

Z verzijo iCentra 6.28 se v Fakturiranju srečamo z večjimi spremembami glede na dosedanje delovanje. Pomembno vedeti je sledeče:
 • Novi in pomembni statusi izdanega računa
 • Ni več gumba Tiskaj – Osnutek
 • Večji pomen zavihka 'Izstavitev dokumentov' iz šifranta strank
 • Novost 'Potrjevanje dokumentov' – potrjevanje izdanih računov
 • Novost 'Izstavitev'
 • Novost 'ePoštar' – izmenjevanje računov preko ponudnikov ePoti
 • Preprečeno knjiženje v knjigovodstvo za račune, ki niso izstavljeni
 • Drugo (Sklic, qr3, nastavitve, opozorila, priporočila…)

Več v dokumentu na spodnji povezavi.
 

Najpogostejše napake pri pripravi eRačunov

Najpogostejše napake pri pripravi izdanih eRačunov iz Fakturiranja. Opis 7 najpogostejših v prilogi.

Tip prodaje: Veleprodaja-Maloprodaja

Izstavitev računa po tipu prodaje Veleprodaj(kot do sedaj) ali kot Maloprodaja. Več v prilogi:

Fakturiranje in priprava eRačuna

Priprava eRačuna za spletno banko ali... .

Uporaba šifranta Knjižne skupine za izdane račune

Opis nastavitev in uporabe šifranta Knjižnih skupin v prilogi.

Osvežitev cen in popustov po posameznem dokumentu

V predračunih in predračunih lahko za vse vrstice naenkrat spremenite/osvežite prodajne pogoje vzane na predlagane cene iz cenika in predlagane popuste iz Popusti/Stranke. Več v prilogi:

Težava predlaganja konta kupca iz knjižne skupine v.6.21

V verziji iCentra 6.21 se je pojavila težava glede predlaganja konta kupca iz knjižne skupine. To je bilo odpravljeno s popravkom 6.21.001.

Navodila na spodnji povezavi so samo za uporabnike, ki na izdanih računih za domače kupce uporabljate pri knjiženju na konto terjatve šifrant Knjižnih skupin. Knjižne skupine pa vnašate na račun ali se predalgajo iz stranke in ste si že namestili osnovno verzijo iCentra 6.21.

Zakaj v glavi računa ne napiše kraja pred datumom?

Kraj je potrebno vnesti v šifrant stranke uporabnika - splošni podatki - polje Kraj.

Zakaj nimam aktivnega gumba za Uvoz podatkov iz MSP?

Gumb je aktiven samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji: v nastavitvah programa v uporabniku in računalniku, mora biti na zavihku povezave izpolnjen podatek: Šifra uporabnika za MSP, smo v preglednici Računi in pripravljamo račune, ter računi morajo imeti status, da še niso knjiženi.

Zakaj mi pri pripravi računov - na vrstici ne ponudi ceno iz cenika artikla?

Potrebno je paziti na pravilno cenovno področje na zavihku splošno ter na datum začetka cenika.

Za kaj se uporabljata podatka o Dodatni ME in Količini v dodatni ME?

Za potrebe povezave s programom TPD - Trgovinsko poslovanje v DOS.

Za kaj se uporablja Hitri vnos računov?

Uporablja se ga za hitro pripravo računov v primeru enostavnega fakturiranja storitev v primeru, ko imamo velik pretok kupcev npr.: notarske pisarne, fotokopirnice, ...

Ima pa tak način fakturiranja tudi nekatere omejitve:
 • tiska se privzeti obrazec računa
 • dovoljen je samo vnos in popravke šifre, naziva, količine in cene (popusta ni možno vnašat)

V katerih primerih uporabljamo stroškovna mesta, nosilce, referente, analitike?

Analitike so nadomestek za DOS "analitiko". V DOS programih je obstajala samo ena z imenom "analitika".
V WIN okolju je možnosti analitik več:
 • stroškovna mesta (v nadaljevanju SM)
 • stroškovni nosilci (v nadaljevanju (SN)
 • referenti
 • analitike
Prvi trije (SM, SN in referenti) se lahko prenašajo tudi v knjigovodsvto, tako na konte realizacije kot tudi konte kupcev. V takem primeru lahko npr. spremljamo konto kupcev (120) po referentih in na ta način dobimo tudi izpis neplačanih računov po referentih (ali ostalih dveh analitikah - SM, SN).

Analitika pa je podatek ki se ne prenaša v knjigovodstvo, ampak ostane na nivoju trgovinskega dela. Praktična uporaba je npr. skladiščnik ki vnaša dokument, ...

Praktične uporabe analitik:
Stroškovna mesta se največkrat uporabljajo kot stroškovna mesta znotraj podjetja (komerciala, izobraževanje). Na podlagi tega podatka je možno dobiti obračun stroškovnih mest. Sveda je potrebno ta podatek vpisati tako na prejetih računih kot tudi na izdajah.

Stroškovni nosilci se največkrat uporabljajo za spremljanje stroškov na strojih, objektih (gradbeniki). Na vsak račun vpišemo na kateri SN se nanaša.

Referenti prodajni referenti, po njih lahko spremljamo plačano realizacijo.

Knjižne skupine. S pomočjo knjižnih skupin je možno določene analitike že predlagati na vnos odpremnega naloga (naročila). Najpogosteje je to primer pri SM in referent (ponavadi je vezan na stranko). S tem se zmanjša možnost napak pri vnosu dokumentov.

Radi bi popravili naslov na računu, vendar ne moremo, ker smo ga že prenesli v DK in je zaklenjen?!

Pripomočki - odklepanje računov - - - Možna sta dva načina odklepanja: odklepanje posamično izvoženih računov in odklepanje skupinsko izvoženih računov. Izberemo račune oz. številke izvoza, ki jih želimo odkleniti in pritisnemo na gumb "odkleni". Potem gremo na knjiženje - računi in ga lahko popravimo. Da dobi zopet status zaklenjen, ga moramo še enkrat izvoziti. Pri tem moramo paziti, da izvozimo v drugo mapo kot ponavadi, ker drugače nam jih bo še enkrat poknjižilo v knjigovodstvo.

Program nas ne pusti naprej, ampak le v meni Uporabnik in računalnik ter Nastavitve. Kaj to pomeni?

Pred pričetkom dela s programom morajo biti nastavitve izpolnjene, zato se morate vrniti v meni Nastavitve in izpolniti Splošne nastavitve.

Kako najhitreje pripravimo enostavni račun?

Enostavne račune kjer je pomembna le količina in cena lahko pripravimo v meniju HITRI VNOS. Podatki se zapisujejo med ostale dokumente, to je samo sredstvo za hitro izdelavo računa.
Najprej moramo aktivirti opcijo hitro vnos računov:
uporabnik in računalnik - nastavitve programa - vnos računov - hitri vnos vpišemo šifro kupca-prejemnika. Ta podatek se potem predlaga pri hitrem vnosu računov, lahko pa ga pri vnosu računa še vednos premenimo.
 • privzeti obrazec za tiskanje računa ... obrazca ni možno naknadno spreminjati pri samem tiskanju iz hitrega vnosa računa. Vedno pa je možno izpisati dokument na drugem obrazcu skozi navaden vnos računov.
 • število izvodov dokumenta za davčne zavezance in končne potrošnike
v meniju Knjiženje je postavka Hitri vnos najprej izberemo knjigo v katero bomo vnašali dokument
 • predlaga se prednastavljena šifra stranke (lahko jo spremenimo
 • v vrsticah lahko vnašamo samo: Šifra, naziv1, naziv2, količina, cena, serija
 • s klikom na gumb "Potrdi", se račun zaključi in izpiše se privzeti dokument.

Kako lahko prenašam podatke v DK in DDV?

V nastavitvah programa moramo najprej na zavihku Povezave določiti:
 • tip knjigovodstva (dvostavno)
 • Tip knjiženja DK (izvoz v datoteko DK) 
 • Tip knjiženja DDV (izvoz  v datoteko WIN)
 • V nastavitvah knjiženja pa moramo nastaviti vse potrebne konte (v dogovoru z uporabnikom oz. računovodkinjo).
 • Podatke lahko prenašamo za posamezen račun preko gumba Knjiži na preglednici Računi. Lahko pa tudi serijsko (od/do številke ali od/do datuma) s pomočjo gumba za izvoz podatkov v zgornjem desnem kotu preglednice Računi. V obeh primerih moramo vpisati področje za finan.no in davčno knjigovodstvo (disk in mapo na disku kamor se bodo pripravljeni podatki odložili).

Kaj pomeni podatek "Računi za postopne dobave" v primeru Izvoza podatkov v drugo fakturiranje?

V primeru da imamo en naziv FAK (ali knjigo računov v FAK) namenjeno delnim dobavnicam, potem s pomočjo tega podatka pri izvozu program izdela zbirni račun. Le tega pa potem preko uvoza računov uvozimo kot zbirni račun (lahko med knjigo računov kjer so redni računi, ali pa v posebno knjigo računov).

Za tak način dela je potrebno imeti s kupci sklenjene ustrezne pogodbe o sukcesivni dobavi.

V primeru da tega podatka ne odkljukamo, se prenašajo posamezni računi (se ne združujejo).

Kaj mora biti nastavljeno, če želimo prenašati podatke iz enega faktuiranja v drugo?

V Uporabniku in računalniku - Nastavitve - Nastavitve programa - zavihek Povezave, nastavimo:
 • pri podatku Tip knjigovodstva: Fakturiranje,
 • tip knjiženja in Tip knjiženja v DDV naj bosta: ni knjiženja.
V meniju Knjiženje na preglednici Računi koristimo gumb izvoz podatkov.
V drugem fakturiranju pa v Knjiženjum na preglednici Računi koristimo gumb Uvoz podatkov.

Kaj je potrebno vnesti vse konte v nastavitve knjiženja?

Ne. Potrebno je vnesti samo konte ki jih potrebujemo za prenos v knjigovodstvo. Za konte ni potrebno da so vpisani v šifrantu kontov.

Ali je možno tiskati dobropise?

Dobropise je možno pisati in tiskati.

Zaradi drugačnega režima knjiženja v knjigovodstvo jih je smiselno voditi v posebni knjigi računov (npr. knjiga DB namesto RA). Ta knjiga ima tudi svoje zaporedje številk dokumentov.

Vnos dobropisa je enak vnosu računa/predračuna, razlika je le v tem, da mora biti količina vnesena z negativnim predznakom.

Izpis dokumenta DOBROPIS ... med vzorci za tiskanje računov moramo oblikovati dokument z imenom DOBROPIS, spremeniti pa moramo tudi končnico dokumenta.

Je mogoče uvoziti podatke o računih?

Podatke o računih lahko uvažamo s tekstovne datoteke preko gumba za uvoz podatkov na preglednici Računi. Datoteka mora biti pripravljena na osnovi naših struktur.

Je mogoče uvoziti artikle? Kako?

Artikle lahko uvozimo iz SAOP dos programov FKD, MK in TPD ali iz tekstovnih datotek (na osnovi določenih struktur). Uvoz se vrši v šifrantu artiklov preko gumba uvoz podatkov.
 • V primeru uvoza iz SAOP DOS programov, izberemo:
 • uvoz iz šifrantov - uvoz iz ISAM datoteke, izberete datoteko (TPD-BLAG.dat, FBZ-BLA.dat ali MK-MAT.dat), določite katere cene gredo v katero cenovno področje in sprožite uvoz.
 • uvoz iz tekstovnih datotek ... izberete "uvoz iz besedilnih datotek". V tem primeru mora nekdo pripraviti strukturo v naši obliki za uvoz.
Pomembno je da se pri uvozu artiklov iz SAOP dos aplikacij program FAK zažene iz "mapiranega diska", če se izvoz podatkov iz dos programov ne izvede.

Je mogoče izpis Zbir količin in vrednosti urediti po abecedi - to pomeni po nazivu artikla?

Izpis Zbir količin in vrednosti je mogoče preko gumba Tabela urediti po želji. Kliknemo na gumb Preglednica in nato na kolono Naziv, da se podatki razvrstijo po nazivu naraščajoče ali padajoče.

Sprememba naslova kupca

Imamo že pripravljen račun in bi radi spremenili naslov kupca. Če popravim naslov v šifrantu mi še vedno natisne star naslov. Kaj moramo narediti?
 • če je račun že prenešen v knjigovodstvo, potem se naslova ne da več ažurirati. V takem primeru je potrebno v pripomočkih odkleniti račun in šele potem klikniti "jeziček" zraven šifre "kupec prejemnik"
 • če prenos v knjigovodstvo še ni narejen, potem samo kliknete "jeziček" zraven šifre "kupec prejemnik"
 • če je zadeva pomembna samo za izpis računa za stranko, lahko dokument izpišemo v predogled, shranimo kot "rich text format" (rtf), v WORD-u dopolnimo naslov, izpišemo in pošljemo stranki.

Čemu služijo KNJIŽNE SKUPINE?

 • za definiranje posebnih kontov za prenos v knjigovodstvo (za kupce, realizacijo, rabat, ...). Knjižna skupina se lahko veže na stranko.
 • na knjižne skupine je lahko vezan tudi sistem predlaganja analitik v vrsticah izdaje. S pomočjo knjižne skupine na artiklih lahko določimo na katero stroškovno mesto (na primer) se veže artikel. To stroškovno mesto se potem tudi predlaga pri vnosu vrstice računa. Enako velja za ostale analitike (stroškovni nosilec, analitika, referent).

Točke pri zaračunavanju storitev

Pri zaračunavanju storitev uporabljamo točke. Sedaj se nam je vrednost točke spremenila. Kako lahko to popravimo v programu?

Šifranti - tečajne liste - tečaji - popravi zapis - tu popravimo vrednost točke (ponavadi je pod srednji tečaj).

Prehod v novo obdobje

V programu FAK - fakturiranje ni prehoda v novo obdobje. V preglednici računi/predračuni je v zgornjem delu preglednice podatek o Letu. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico. Program omogoča vnos računov za tekoče in prejšnja leta.

Odklepanje posamično izvoženih računov - kako jih izberemo (označimo)?

Posamezen račun izberemo s pomočjo gumba Insert ali Ctrl + levi gumb miške. Račune od do pa izberemo s pomočjo gumba Shift + levi gumb miške. Izbrani računi se v preglednici obarvajo rdeče.

Opozorilo ob knjiženju računa

Ko se postavim na račun in ga želim poknjižit, se pojavi obvestilo:"Nastavitev knjiženja računov v knjigovodstvo ne obstaja." in knjiženje se ne izvede. Zakaj?

Opozorilo se pojavi v primeru, da še ne obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje. V tem primeru se morate vrniti v meni Nastavitve in vnesti ustrezne konte v Nastavitve knjiženja.
Nastaviti je potrebno:
 • strani knjiženja (breme, dobro) in predznake,
 • vnesti konte za prodajo na domačem in tujem (če ta obstaja) trgu. Za konte ni nujno potrebno da so vpisani v šifrantu kontov.
 Nato se vrnete v meni Računi, v preglednico, kjer lahko izvedete knjiženje.

Kje nastavimo privzeto stranko za hitri vnos računov(npr. Razni kupci)?

V nastavitvah programa - zavihek Hitri vnos računov - podatek Kupec-Prejemnik.

Kateri so obvezni podatki v šifrantu artiklov?

Obvezni so naslednji podatki:
 • šifra,
 • 1.vrstica naziva,
 • tip artikla in
 • stopnja DDV.

Kakšen je postopek priprave PREDRAČUNA?

Predračune izstavljamo v podmeniju predračuni. Postopek priprave je isti kot za račun:
 • izpolnimo podatke v zavihku "splošno" (stranka, datumi, cenik, rabat, ...)
 • izpolnimo morebitne analitike
 • izpolnimo opis (začetek in konec dokumenta)
 • izpolnimo artikle

Kako spremeniti določen podatek na izpisu oz. vzorcu računa?

Najprej kliknemo na gumb Tiskaj nato pa se postavimo na ustrezni vzorec ter kliknemo na gumb Oblikuj. Prikaže se nam poro.ilo v QRD formatu, kjer se postavimo na želeni podatek, ga ozna.imo in kliknemo z desnim miškinim gumbom ter izberemo Urejanje. Za zahtevnejše primere se organizira obisk uvajalca ali se vzorec oziroma zahteve pošlje na SAOP, da se ga pripravi po želji stranke.

Kako popravimo končnico dokumenta?

Končnico dokumenta lahko vpišemo na dva načina:
 • končnica je že oblikovana z vzorcem računa (to je smiselno ko na večini dokumentov pišemo enako končnico, npr. za zamujena plačila vam ...). V takem primeru je potrebno končnico popraviti z gumbom "oblikuj" na nivoju vzorca izpisa (potrebno znanje QRD oblikovanja).
 • drugi način je da se končnico vpisuje v standardnih tekstih (opisi na koncu dokumenta)
 • seveda pa je možna kombinacija obeh načinov.

Sklic za posebne položnice

Kako nastavimo uporabo pravega sklica na številko računa v primeru ko želimo zastavljati posebne položnice?

V Nastavitvah programa na zavihku Povezave določimo sklic na številko. Uporaba = kljukica, Model = PP.

Pravilna priprava računa brez davka

Kako moramo pravilno pripraviti račun brez davka, da bo šel mimo sistema DDV (v davčno knjigo ne sme iti)?

Pri pripravi računa moramo na zavihku Splošno izbrati:
 • Obračun DDV=Ne in
 • Oznaka I-RAČ: Neobdavčljivo.

IDŠT za DDV pri stranki iz tuje države

Primer: Stranka izven EU ima pridobljeno IDŠT za DDV v eni iz med evropskih držav. Če imamo stranko, ki je na primer iz Švice ter hkrati tudi zavezanec za DDV v Avstriji.

Več na spodnji povezavi:Kako popraviti osnovni kapital na računu?

V primeru da želite popraviti osnovni kapital na obrazcu fakture lahko to storimo na dva načina...

Več na spodnji povezavi:

Priprava avansnega računa

V UL RS št. 79/11.09.2002 velja za prejeta predplačila naslednje: "Davčni zavezanec izda račun za prejeto predplačilo v skladu s 34. oziorma 35. členom ZDDV najkasneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je predplačilo prejeto. Pri izdaji računa v skladu s 34. členom ZDDV namesto podatka iz 4. točke prvega odstavka, navede datum predvidene dobave blaga oziroma izvršitve storitev. Ob dobavi blaga oziorma storitev mora davčni zavezanec v računu, v katerem obračuna dobavo blaga oziorma storitve, od obračunanega DDV po tem računu odšteti DDV, obračunan od predplačil. Na tem računu navede tudi številko izdanega računa za prejeto predplačilo." 1. Šifrant Artiklov Vnesemo artikel, ki ga poimenujemo npr. predplačilo, katerega Tip artikla mora biti obvezno A - avans. 2. Knjiženje - Računi Najprej vnesemo vse potrebne podatke v glavo računa. Nato se pomaknemo na vrstice, kjer vpišemo šifro artikla, ki predstavlja predplačilo. Količina naj bo 1. V skladu z novim Pravilnikom o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, objavljen v UL RS, št. 79 z dne 11.09.2002 je potrebno prejeto predplačilo tudi specificirati po blagu, zato v naslednji vrstici uvozimo specifikacijo avansnega računa iz predračuna, ki se pokliče s pomočjo gumba Specifikacija avansa (Alt P). Odpre se okno, v katero vpišemo podatke o predračunu, po katerem je bilo prejeto predplačilo. Vpišemo oziroma izberemo leto iz katerega bomo uvažali podatke iz predračuna za specifikacijo avansa. Vpišemo oziroma iz preglednice izberemo številko predračuna iz katerega bomo uvažali podatke za specifikacijo avansa ter znesek avansa. Po vnosu se izračuna delež avansnega plačila: (znesek avansa/znesek predračuna)*100.

Podrobnosti o pripravi avansnega računa so opisani v pomoči programa FAK ( Fakturiranje ). Pomoč prikažemo tako da zaženemo program FAK, pritisnemo gumb F1, ter vpišemo avansi račun in nam prikaže postopek izdelave avansnega računa od predračuna do izpisa avansnega računa ter zaprtje avansa z računom.

Kako natisniti nalepke z naslovom strank?

Zaženemo aplikacijo FAK (Fakturiranje), ter se postavimo na Šifranti / Stranke.

Več na spodnji povezavi:

Novi vnos vrstic v fakturiranju - F5

Pri vnašanju vrstic, nam lahko delo olajša nova funkcija tipka F5 (od verzije 6.8.008 dalje).

Več na spodnji povezavi:

Izdelava računa z odbitim avansnim delom

Navodila za izdelavo računa z odbitim avansnim delom smo objavili na spodnji povezavi:

Ali se vam zgodi, da kupec želi spremembo naziva na že potrjeni dobavnici?

Popravek / sprememba kupca in podatkov, ki jih nosi kupec v šifrantu je  vedno omogočena dokumentu, ki ga prvega vnašate za razbremenitev zaloge.

Enak postopek velja vedno ne glede na modul SAOP iCentra.

Spremembe je mogoče izvajati vse dokler ni račun iz Fakturairanja prenesen v glavno knjigo in je zaklenjen.
V stranki šifro enostavno izbrišemo in izberemo novega kupca iz šifranta. Modul nas opozori, da so se podatki spremenili, in da se bodo posledično izvedle še druge spremembe, kar moramo potrditi.

V kolikor smo za stranko podatke spremenili v šifrantu in želimo te spremembe tudi na že obstoječem dokumentu, moramo šifro kupca pretipkati z neko popolnoma drugo šifro. Ko to potrdimo, ponovno vnesemo pravo stranko in tako prave podatke potrdimo za uspešno osvežitev podatkov iz šifranta.

Izvedba sprememb ni mogoča le v primerih, ko je račun že Knjižen (rdeč) ali imate to preprečeno z nastavitvami.

Poročanje o odpadni embalaži EE in Poročanje o ravnanju z embalažo

Na spodnji povezavi smo objavili navodila za Poročanje o odpadni embalaži EE in Poročanje o ravnanju z embalažo v povezavi s programom SAOP Fakturiranje:

Kako pripravimo dokument za prodajo artiklov v tujino?

Vnos dobavnice se izvaja preko negotovinske prodaje na standarden način.
 • Dobavnice se prenese na račun na standarden način.
 • Premaknemo se v fakturiranjem, odpremo račun.
Več na spodjni povezavi:
 

Knjiženje avansov/predujmov iz SAOP Fakturiranja

Na spodnji povezavi si oglejte primer knjiženja avansnega računa iz Fakturriranja v Dvostavno knjigovodstvo ter kako se knjiži račun s odbitim avansom ter sorazmerno ali celotno zapiranje terjatev:


Za potrebe knjiženja izdanih računov je potrebna kontrola nastavitev Fakturiranja

Že od popravka 6.11.004 dalje so nastavitve za prenos izdanih računov na strani Fakturiranja vse bolj pomembne!
Napotki na spodnji povezavi veljajo predvsem za uporabnike, ki nimate na strani Fakturiranja tudi modula Dvostavno knjigovodstvo in tiste, ki prenašate račune v druge module s pomočjo datoteke. Dodatne kontrole bodo vgrajene v verziji 6.12.

Več na spodnji povezavi:

Novi podatki na šifrantu serij

Od verzije 6.12 dalje se na šifrantu serij pojavljajo novi podatki:
 • Datum proizvodnje,
 • Čistost(%),
 • Ustreznost vzorca in
 • Datum analize.
Podatki so namenjeni uporabnikom, ki v lastni proizvodnji uporabljajo alkohol. Trošarina alkohola se obračunava od navidezne 100% čistosti, kar se spremlja po posamezni seriji ki jo prevzemamo.

Vsaka serija se med seboj lahko razlikuje, kar se tudi nadzira v laboratoriju. Na osnovi teh podatkov se naknadno lahko izvaja analize nad podatki, ki trnutno niso zajete v iCentru.

Novosti v programu Fakturiranje zaradi sprememb in dopolnitev zakona o DDV-ju

V iCenter-modulu Fakturiranje je prišlo zaradi novosti v DDV-ju do določenih dopolnitev in sprememb. Za pravilno delovanje moramo imeti obvezno naloženo verzijo 6.13.001 ali novejšo verzijo.

Več na spodnji povezavi:

Napotki za dopolnitev lastnih oblikovanih izpisov za izdane račune po 76.a členu ZDDV-1

Sprememba je namenjena samo uporabnikom, ki prejemate predplačila po 76.a čl. ZDDV-1 in za izpis dokumentov v Fakturiranju ne uporabljate standardnih SAOP izpisov.

Navodila, ki smo jih objavili preko E-novic z dne 18.01.2010, se v nadaljevanju nekoliko spremenijo zaradi spremembe delovanja programa z dne 22.03.2010 in verzijo 6.13.008.

Sprememba je na strani prenosa prejetega avansa po 76.a čl. ZDDV-1, da se iz izstavljenega avansnega računa, prenaša zapis v Davek na dodano vrednost v polje (8) – 'Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev'. Ravno tako je dopolnjen prenos koriščenje avansa na računu po 76.a čl. ZDDV-1 in prenos samo razlike. To se odraža tudi na izpisu dokumenta iz Fakturiranja in to je opisano v nadaljevanju.

Več na spodnji povezavi:

Prenos izdanih računov iz SAOP iCentra Fakturiranje v spletni program miniMAX

Prenos izdanih računov iz SAOP iCentra Fakturiranje v spletni program miniMAX dvostavno knjigovodstvo. Navodila na spodnji povezavi vam olajšajo delo in omogočajo brez nepotrebnih zapletov, neposredno iz Fakturiranja priprava osnutkov v dvostavno knjigovodstvo miniMAX.

Kopiranje predračunov v naročila, odpreme in račune

Na spodnji povezavi objavljamo prikaz kopiranja predračunov v nov predračun, račun, naročilo kupca in odpremo kupcu:

Pripravite sami XML datoteko po standardu e-Slog

S SAOP iCentrom v Fakturiranju lahko pripravite sami XML datoteko po standardu e-Slog 1.5 t.i. oblika Enostavnega računa. Več si lahko preberete na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije.

Več na spodnji povezavi:

Navodila za delo z obračunom okoljskih dajatev

Z verzijo 6.16.005 smo modul Fakturiranje dopolnili glede na zakonske spremembe vezane na Obračun okoljskih dajatev in poročanje o ravnanju z elektronsko embalažo.

Več na spodnji povezavi:

Pregled odprtih avansov

V iCentru, v modulu Fakturiranje, je mogoče pregledovanje in izpis odprtih avansov. Predpogoj da izpis deluje je, da imamo predhodno vnesene (prejete) avanse strank. Izpis prikaže tudi že pokoriščene avanse strank.

Več na spodnji povezavi:

Preglednica cene artiklov

Z novo verzijo iCenter 6.16.6. smo dopolnili preglednico cene artiklov na hitri tipki »F9« na naročilih kupcev v NDK.
Preglednico smo dopolnili tako, da z zgornjega dela menija lahko izberete od kje naj bodo podatki prikazani (dobavnica, naročilo ali oboje).

Do preglednice pridemo v modulu Naročila Dobaviteljem in Kupcem na Naročilih Kupcev ali tudi v odpremnih nalogih na vrsticah, tipka »Kartica artikla«.

Za pregled cen artiklov se moramo postaviti na določen artikel v vrsticah naročila in pritisniti tipko »F9«

Več na spodnji povezavi:

Datum zapadlosti izračuna od dne dobave oz. opravljanja glede na veljavno zakonodajo od marca 2011

Ob pripravi računa lahko sami izbiramo ali bomo zapadlost računali glede na število dni od datuma računa ali od datuma opravljanja. Veljavna zakonodaja (marec 2011) predlaga za slovenske kupce, da se zapadlost (valuta) izračuna od dne opravljanja storitve oz. od dobave blaga.

Več na spodnji povezavi:

Vnos cene iz vrstic F3

Ko vnašamo artikle na posamezen dokument prodaje lahko opazimo, da cena ni vpisana v cenik ali bi predlagano ceno želeli spremeniti. Omogočena je uporaba funkcijske tipke F3 v polju cena, ko se nam tako že vnesena/spremenjena cena predlaga za vnos v cenik, ki je določen na dokumentu. Vnos/sprememba cene deluje tako na okenskem kot vrstičnem vnosu vrstic dokumenta.

Več na spodnji povezavi:

Zapis blagajniških prejemkov iz Fakturiranja ali Dobaviteljev in kupcev

Od verzije 6.19 dalje se zapisi blagajniških dokumentov ne shranijo, v kolikor ne izberete Zaključi vrstice in Potrdi na dokumentu Blagajniškega prejemka.

Več na spodni povezavi:

Privzeta oznaka IRAC na knjigi dokumentov

Z novo verzijo iCentra 6.19. smo v modulu Fakturiranje na knjigi dokumentov računov in predračunov dodali možnost nastavitve privzete oznake IRAC. Oznako IRAC lahko izberete za vsako knjigo dokumentov drugačno in je privzeta pri vnosu računov / predračunov, vendar jo lahko pri vnosu računa / predračuna na zavihku »Splošno« zamenjate z drugo.

Več na spodnji povezavi:

Združevanje PDF računov v Fakturiranju

Z verzijo iCentra 6.19.3 smo v modulu Fakturiranje na računih dodali izvoz računov v PDF formatu z združevanjem v en PDF dokument. Priponke izbranih računov se združijo v en PDF dokument.

Več na spodnji povezavi:
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih