Brezplačni spletni seminarji in e-priročniki

 

BLOG: PKP7 - Krizni dodatek k plači v gospodarstvu

Po PKP7 pripada vsem zaposlenim v podjetjih, ki so bili v decembru na delovnem mestu krizni dodatek v višini 200 EUR oziroma sorazmerni del tega zneska glede na delovne dneve. Dodatek mora biti izplačan pri decembrski plači.

WEBINAR: Sistem za obračun plač

Skozi zgodbo zaposlenega, kadrovoce in računovodje smo v posnetku spletnega seminarja predstavili celoten sistem za plače, torej vse programe, ki podatke pošiljajo v plače in s tem računovodji kar precej olajšajo delo.

BLOG: Kako izplačati poslovno uspešnost, čeprav smo prejeli sredstva po PKP-jih?

Davčna svetovalka Petra Mlakar je na XXL konferenci spregovorila o omejitvah pri izplačevanju poslovne uspešnosti v okviru ukrepov PKP. Prejeli smo nekaj naknadnih vprašanj, zato smo gospo Mlakar prosili za dodatna pojasnila.

PRIROČNIK: Delodajalci - pozor na omejitve pri interventnih zakonih

V sodelovanju z davčno in pravno svetovalko Ireno Kamenščak pojasnjujemo, katerih PKP omejitev se morate držati, če ste koristili subvencije iz različnih ukrepov.

INTERVJU: Kdaj lahko inšpektor obišče zaposlenega, ki dela na domu?

Z delom od doma smo dnevno soočeni mnogi delodajalci. Vprašanja, ki se nam v praksi odpirajo glede delovnih pogojev in inšpekcije, smo poslali gospe Andreji Samec Koderman, direktorici Pravne asistence pri Kadrovski asistenci.

INTERVJU: PKP 5 – ukrepi za delodajalce (Irena Kamenščak)

24. 10. 2020 je v veljavo stopil 5. protikorona paket. O najpogostejših dilemah smo za pojasnila prosili davčno in pravno svetovalko Ireno Kamenščak.

DOKUMENT: Prenovljeni časovni pregled interventnih ukrepov Covid-19

Sprejetih je bilo več zakonov in ukrepov, povezanih s Covid-19. Prenovili smo shemo s hitrim časovnim pregledom, kdaj je bila zakonodaja sprejeta in za katero obdobje velja.

BLOG: Zaposlenim v javnem sektorju pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah

Vlada je 19. 10. 2020 ponovno razglasila epidemijo. To pomeni, da je izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot to določa Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS).

BLOG: Javnemu sektorju ponovno pripada izplačilo redne delovne uspešnosti

Leta 2009 je bilo zadnje izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim v javnem sektorju, od 1. julija 2020 pa tega varčevalnega ukrepa ni več. Pozanimali smo se komu izplačilo pripada, kakšni so kriteriji in omejitve in kako ugotoviti maso sredstev.

BLOG: Zakaj bodo direktorji podpirali delo od doma?

Vse več raziskav potrjuje, da so zaposleni pri delu od doma bolj zadovoljni in produktivni. Zato so direktorji temu vedno bolj naklonjeni, saj obenem ugotavljajo, da lahko izboljšajo organizacijo. V blogu razlagamo 10 koristi, kot jih vidijo direktorji.

WEBINAR: Kako beležiti delo od doma?

Organizacije, ki so v zadnjem času omogočile zaposlenim delo od doma, ugotavljajo, da se bo tak način deloma ohranil tudi v prihodnje. Po zakonodaji mora biti delo od doma pravilno evidentirano, podatki za obračun plač pa morajo biti natančni.

DOKUMENT: FURS - Odgovori o koronavirus ukrepih na davčnem področju

FURS je za področje davkov pripravil odgovore na najbolj pereča vprašanja v zvezi z interventno zakonodajo.

INTERVJU: Izdanih je bilo več kot 500.000 eBOL-ov. Kakšne so izkušnje?

O tem, kako se je v praksi izkazal eBOL še posebej v času epidemije coronavorusa, smo se pogovarjali z gospo Martino Copot iz ZZZS.

BLOG: Kaj pravi zakonodaja o delu od doma?

V rednih razmerah gre pri delu od doma za dogovor med delavcem in delodajalcem, v izrednih primerih pa je odločitev lahko enostranska. V članku povzemamo pravice in dolžnosti delavca in delodajalca pri delu od doma.

WEBINAR: Kako se eBOL obnese v praksi?

V kratkem posnetku smo predstavili, kako prevzemanje eBOLa poteka v praksi. Na primeru programa iCentra pa smo prikazali, kako se izognete preverjanju, ali so bolniški listi prispeli.

WEBINAR: Elektronska personalna mapa zaposlenega - Kaj pravi zakonodaja?

Elektronske personalne mape kadrovikom in računovodjem poenostavljajo delo, saj zaposleni sami dostopajo do dokumentov. Kaj o tem pravi zakonodaja, je predstavila Sabina Vidmar, tudi skozi elektronsko personalno mapo mojINFO.

PRIROČNIK: Kaj nam prinaša elektronski bolniški list (eBOL)?

Po novem bodo elektronski bolniški listi poslani neposredno delodajalcu. V priročniku smo zapisali, kako naj se zaposleni in delodajalci pripravijo na prevzemanje elektronsko bolniških listov.

INTERVJU: eBOL – največ težav bo zaradi slabe informiranosti delavcev in delodajalcev

Uvajanje elektronskih bolniških listov je novost, ki se ji bomo morali prilagoditi tako zaposleni kot delodajalci. V pogovoru z Martino Copot iz ZZZS smo se pogovarjali o spremembah v novi zakonodaji.

INTERVJU: Nova zakonodaja o evidenci delovnega časa bo dala inšpektorjem več nadzora

Podjetje ima v resnici le dve možnosti, da prepriča kupca, in sicer v trenutku prodaje in ko izdelek ali storitev dobavi. Massimo Makovac svetuje podjetjem, kako lahko poiščejo konkurenčno prednost v oskrbovalni verigi in s tem postanejo nezamenljiv partner v očeh kupca.

WEBINAR: „Najraje bi dala zaposlenim vpogled v kadrovske dokumente.“

V kratkem posnetku predstavljamo rešitev za pogoste prošnje, ki jih zaposleni postavljajo kadrovikom, kot na primer: "Ali mi lahko pogledaš, koliko ur sem naredil v tem mesecu in koliko dopusta mi še ostaja?"

PRIROČNIK: Napovedane spremembe zakonodaje pri beleženju delovnega časa

Evropska komisija in slovenski Inšpektorat za delo sta se odločila narediti konec kršitvam delovnega časa. Kako naj bi po novem beležili čas in na kaj so že zdaj pozorni slovenski inšpektorji?

BLOG: Zakaj se zaposleni upirajo spremembam?

Kljub temu, da so spremembe stalnica, zaposleni in vodje pogosto nanje reagiramo s stresom. Zakaj se ljudje upiramo spremembam in na kaj naj bodo pozorni vodje, je psihologinja Sabina Đuvelek strnila v naslednjem zapisu.

INTERVJU: Kako urediti proces od nabave do prodaje in najti svojo konkurenčno prednost?

O spremembi, ki se nam obeta pri spremljanju in vodenju evidence o izrabi delovnega časa, je javnosti na voljo kar nekaj informacij, čeprav zakona, ki bi to dokončno urejal, še ni.

BLOG: Kaj imata skupnega peka kruha in poslovno poročilo?

Pek, ki želi pripraviti dober kruh, mora vedeti dvoje; katere sestavine potrebuje, na kakšen način jih sestaviti, kako dolgo mesiti in peči, da nastane dober izdelek. Podobno velja za pripravo poslovnih poročil. Kako nam pri tem pomaga poslovna inteligenca?

PRIROČNIK: Kako izbrati ustrezen sistem za evidenco delovnega časa?

Vse več organizacij se odloča za poenostavitev evidence delovnega časa zaposlenih, pri tem pa se poraja veliko vprašanj. V e-priročniku smo pripravili odgovore, ki vam bodo olajšali izbiro sistema. 

INTERVJU: Kako pravilno popisati odpadno embalažo?

Do konca marca 2019 je treba oddati poročilo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. O pristojni Uredbi smo se pogovarjali s Francijem Turkom iz podjetja Slopak d.o.o., ki poudarja, da je zelo pomembno voditi natančno evidenco posamičnih izdelkov.
 

WEBINAR: Napotki za pripravo letnih poročil 2018

V brezplačnem posnetku Edita Golob, direktorica podjetja Pro-fin predstavi, kaj vse preveriti pred pripravo letnih poročil, kako preveriti, ali knjižbe zajemajo vse podatke, ali so evidentirani podatki v knjižbah pravilni, katere olajšave lahko koristimo za znižanje davčne osnove in zakaj je pravilnost letnih poročil pomembna za Ajpes.
 

INTERVJU: Ali novi SRS-ji vplivajo tudi na vaše poslovanje?

Novi SRS 15 prinaša nekatere spremembe, ki jih bodo morala upoštevati podjetja, ki že sedaj računovodijo skladno s SRS-ji. Pogovarjali smo se z mag. Darinko Kamenšek, pooblaščeno revizorko, ki nam je kratko pojasnila, na koga bo sprememba zares vplivala.
 

WEBINAR: Kaj mora direktor vedeti glede kršitve pooblastil

V brezplačnem posnetku seminarja izveste zakaj je pomembno, da direktor razume, kdo dostopa do posameznih podatkov. Po uvedbi GDPR se je namreč veliko vodij obrnilo na nas z vprašanji, kako urediti pooblastila pri delu z e-dokumenti in na kaj daje poudarek inšpekcija v zadnjem času. 
 

BLOG: Povišanje plač v javnem sektorju - kakšne so naloge računovodje in kadrovika

Zaradi nove zakonodaje s področja plač v javnem sektorju morajo računovodje in kadroviki med drugim pripraviti spremembe sistematizacij, anekse k pogodbam o zaposlitvi in preveriti višine in pogoje za dodatke. V blogu povzemamo, katere spremembe prinaša zakonodaja in kakšne naloge čakajo računovodje in kadrovike.
 

E-PRIROČNIK: Koliko vas stane popust v maloprodaji?

Kako privabiti kupce v trgovino in kako si zagotoviti, da se vrnejo? Prodajalci si prizadevajo za zvestobo kupcev in eno najučinkovitejših orodij povečevanja prodaje so cenovne akcije. V iCentru je obračunavanje popustov preprosto, kako pa popusti vplivajo na prodajo, smo na kratko predstavili v priročniku.

Naročite e-priročnik >

INTERVJU: GDPR - nepravilna uporaba pooblastil predstavlja hujšo kršitev.

"Pogosta kršitev, ki se pojavlja v računovodstvih, je nepravilna uporaba pooblastil," nam je zaupal sogovornik, dr. Andrej Baričič, in poudaril, da je varovanje osebnih podatkov eden pomembnejših izzivov. V intervjuju razkrivamo, katere neskladnosti z uredbo GDPR so najpogostejše tako v javnih kot v zasebnih organizacijah. 

BLOG: Kaj je API in kako mi lahko pomaga pri poslovanju

V poslovnem svetu je izmenjava podatkov med dvema ali več sistemi, z namenom zagotovitve hitrih in koristnih informacij, v porastu. Kako povezati dva ali več sistemov in kako lahko koristi tudi pri vašem poslovanju, smo pisali v blogu. 

WEBINAR: Kršitve pri evidenci ur za zaposlene

Na webinarju vam je Sabina Vidmar predstavila, kako lahko z elektronsko evidenco delovnega časa, ta proces poenostavimo in s tem olajšamo tudi poročanje ob obisku inšpektorja in zagotavljamo skladnost z GDPR.

WEBINAR: Evidenca delovnega časa in doprinosa v šoli (1. del)

Nova kolektivna pogodba spreminja način beleženja delovnega časa in doprinosa. Sočasno GDPR prepoveduje beleženje prisotnosti na seznamih, kjer so informacije o zaposlenih vsem na vpogled (papir, Excel).

WEBINAR: Spletna evidenca delovnega časa v šoli (2. del)

V posnetku webinarja predstavljamo pristop, kjer si učitelji doprinose vpisujejo sami. Na primeru našega programa za spletno evidenco časa smo odgovorili na 5 ključnih vprašanj

WEBINAR: Poslovna dokumentacija in GDPR (1. del)

Na webinarju smo predstavili, kako so v organizaciji uredili krogotok dokumentov in s tem zagotovili skladnost z GDPR. 

WEBINAR: Poslovna dokumentacija in GDPR (2. del)

Pogledali smo si, kako lahko v praksi s pomočjo programa eRegistrator hitreje pripraviti odgovore na zahteve, ki jih imate inšpektor ali revizor.
 

E-PRIROČNIK: GDPR - kako naj pristopijo vodje?

Uredba GDPR prinaša nove izzive v organizacijo in prav vodje imajo pomembno vlogo. Vodje organizirajo delo in procese, kamor spada tudi proces urejanja varovanja podatkov znotraj različnih oddelkov. V priročniku predstavljamo tudi, kateri oddelki se bodo morali najbolj posvetiti varovanju osebnih podatkov. 

E-PRIROČNIK: 4 koraki - kako zagotoviti varnost osebnih podatkov v organizaciji?

Varovanje osebnih podatkov zaposlenih, partnerjev in naročnikov postaja vse bolj pomembna naloga vsakega zaposlenega. V priročniku na enostaven način prikazujemo, katerih 4 korakov naj se držijo podjetja, ko urejajo področje varovanja osebnih podatkov.  

BLOG: Na kaj bodo morali biti računovodje in računovodski servisi pozorni pri uveljavljanju uredbe GDPR

Dejstvo je, da novi zakon in njegove spremembe vplivajo na pravice posameznikov, vendar, kot so se strinjali udeleženci, ne prinaša revolucije, vsaj tistim organizacijam ne, ki so do zdaj delovale skladno z ZVOP-1.

WEBINAR: Kako dosegati cilje, postavljene v letnih razgovorih?

Cilje, ki jih zapišemo v letnih razgovorih, je smiselno tudi izvesti. A čeprav je včasih namera dobra, se vodje lahko izgubijo v množici želja, ki so jih izrazili zaposleni. Kako torej pristopiti k izvajanju ciljev in kako sprejeti prave odločitve, da zaposlenim omogočimo, da postanejo navdušeni zagovorniki vašega podjetja. 
 

E-PRIROČNIK: GDPR - dileme, ki se pojavljajo v praksi.

Nova uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR)  prinaša marsikatere spremembe, ki jih bo treba upoštevati tako na ravni celotnega podjetja, kot tudi znotraj posameznih oddelkov. V e-priročniku smo nanizali nekaj praktičnih dilem, s katerimi se srečujejo podjetja. 

DOKUMENT: Vzorec letnega razgovora (PDF)

Letni razgori postajajo pomembno orodje vodstva, s katerim lahko preverjajo klimo in počutje zaposlenih v podjetju. Za vas smo pripravili enostavni vzorec letnega razgovora. 

BLOG: Kako lahko s pomočjo letnih razgovorov pomagamo podjetju rasti.

Podjetje je živa organizacija, v kateri posamezniki niso le samostojne celice, temveč so povezani v ekipe, ki morajo delovati uglašeno. Če želi imeti podjetje pripadne in zveste zaposlene, jih mora (notranje) motivirati in jih navduševati. 

WEBINAR: Konec je ugibanj! Pripravite učinkovita poslovna poročila!

S pomočjo poslovne inteligence lahko na preprost način oblikujete v jasna in strukturirana poročila. Na webinarju vam bom Brigita Tomažič predstavila, zakaj je brez pravih poslovnih poročil, vodenje podjetja le igra na srečo.

E-PRIROČNIK: Kaj je API?

V e-priročniku smo na preprost način predstavili kaj je API, kakšen je njegov namen in kako lahko pomaga pri povezovanju dveh programov. 

E-PRIROČNIK: Direktor, znate oceniti „vrednost“ svojih zaposlenih?

V e-priročniku smo zbrali informacije, kako ravnati s kadri in zakaj je smiselno, da načrtujemo kadrovanje. 

E-PRIROČNIK: Direktor, kdaj boste plačali račun?

V e-priročnik smo zbrali izkušnje glede potrjevanja računov, skicirali sodobne procese in vključili nasvete za izboljšanje bonitetne ocene.

Naročite e-priročnik >

E-PRIROČNIK: Digitalizacija - Kaj je in kakšne so koristi?

V e-priročniku je na enostaven način razloženo, kaj pomeni digitalizacija, kaj ni digitalizacija in kakšne so koristi za podjetje.

Naročite e-priročnik >

Kaj preverjata inšpektor in revizor ob pregledu računov?

Inšpektor in revizor ob pregledu preverjata tudi, kaj se je z računi dogajalo. Davčna svetovalka Tanja Urbanija in Tina Pelicon bosta prikazali, kaj vse je obvezno beležiti.

Naročite posnetek >

Izzivi pri urejanju dokumentacije v upravnih postopkih

V javnih zavodih še vedno opažamo neskladnosti z Uredbo o upravnem poslovanju. Zato smo si pogledali zakonodajni okvir in praktičen primer vodenja dokumentacije v zavodu.

Naročite posnetek >

5 vprašanj za izboljšanje kakovosti proizvodnje

Ker lahko že majhne napake na proizvodih pustijo posledice na poslovanju, je obvladovanje kakovosti postalo nuja. Predavatelj Iztok Pavlin je na seminarju prikazal nov sistem za obvladovanje kakovosti.

Naročite posnetek >

Zakaj podjetja uvajajo skeniranje računov?

Pri ročnem pretipkavanju podatkov z računov v program je do 90 % neefektivnega dela (USTD, 2014). Zato so v konkurenčni prednosti podjetja, uporabljajo elektronsko masovno uvažanje računov.

Naročite posnetek >

Naročilnice in lažje statistično poročanje ob koncu leta

Obvezno statistično poročanje o evidenčnih naročilih je zaradi izdelave analiz lahko precej zamudno opravilo. Prikazali smo postopke, s katerimi na koncu leta hitreje pride do podatkov za poročanje.

Naročite posnetek >

Ne obremenjujmo se več z inventuro

Zakonsko obvezna inventura mnogim organizacijam predstavlja stres, lahko pa si jo precej olajšamo. V posnetku smo prikazali kako izvesti inventuro v krajšem času in z manj zaposlenimi.

Naročite posnetek >

3 strateška vprašanja za računovodski servis

"97 % računovodskih servisov že izvaja ali načrtuje brezpapirno poslovanje," je pokazala anketa med udeleženci kongresa v organizaciji GZS. V posnetku najdete odgovore na aktualna vprašanja za računovodske servise.

Naročite posnetek >

Elektronska knjiga prejetih računov

Vnosa in obdelave prejetih računov se organizacije lotevajo na različne načine. Predavateljica Tina Pelicon je na praktičnem primeru prikazala koristi elektronske knjige prejetih računov v primerjavi s klasičnimi sistemi.

Preberite več

Naj vas inšpektor ne zaloti pri napačnem obračunu potnih stroškov

Povračila potnih stroškov niso obdavčena, zato jih inšpektorji pogosto vzamejo pod drobnogled. Na 20-minutnem seminarju vam bo Sabina Vidmar prikazala na praktičnih primerih na kaj morate paziti pri obračunu potnih stroškov in poročanju na DURS.

Preberite več

Ravnatelji - Kaj lahko šola in vrtec uredita med počitnicami?

Nekatera pomembna opravila šole in vrtci opravljajo v gužvi med letom. Predavatelja Nina Remškar in Boris Kalin sta na 20-minutnem seminarju za ravnatelje izpostavila kaj se splača opraviti v mirnejšem času počitnic.

Preberite več

Nova storitev za stranke računovodskega servisa

Država zahteva vse več poročil in računovodskemu servisu ostane vse manj časa za osnovno poslanstvo – svetovanje podjetnikom.Poglejte si novo storitev, ki jo lahko servis ponudi svojim strankam in obenem sebi poenostavi delo.

Preberite več

3 kontrolne točke za ravnatelja

Poslovanje šole je izpostavljeno različnim tveganjem in ravnatelj je zakonsko odgovoren, da zmanjša vpliv teh dejavnikov. V posnetku seminarju najdete 3 ključne kontrolne točke na katere mora biti ravnatelj pozoren.

Preberite več

Priprava na poplavo elektronske dokumentacije

Vsa podjetja že poslujejo elektronsko, saj vse več dokumentov prejemamo po e-pošti. Kako se v praksi pripravite na poplavo informacij, kateri bomo priča v roku 4-ih let (raziskava AIIM)?

Preberite več

Enostavnejša izmenjava podatkov za trgovine

Na spletnem seminarju je Iztok Pavlin za vodje nabave, prodaje in direktorje prikazal bistvo izmenjave računov preko RIP sistema, koristi in kako ga najenostavneje uvedete?

Preberite več

Računi - Sodelovanje računovodje in vodje zavoda tudi med dopustom

Tako računovodja, kot ravnatelj sta zakonsko odgovorna za pravočasno in pravilno rokovanje z računi. Na 20-minutnem spletnem seminarju je Boris Kodelja pokazal nov, preprostejši sistem za delo z računi.

Preberite več

Kako urediti kuhinjo od naročila do porabe?

Predavatelj Boris Kalin na terenu dnevno ureja procese šolskih in drugih kuhinj. Na 20-minutnem seminarju je s pomočjo primerov iz prakse pokazal kako lahko z nekaj pristopi znižate stroške.

Preberite več

Računi - Vodja in računovodja morata sodelovati

S potrjevanjem računov imate lahko nekaj nepotrebnih stroškov, ki se jih odpravi z uvedbo par enostavnih pristopov. Poglejte si kako si vodja in računovodja logično zastavita sodelovanje.

Preberite več

Kaj sprašuje inšpektor glede evidence delovnega časa?

Inšpektorji FURS-a ob pregledu gotovinskih računov preverjajo tudi nepravilnosti pri evidenci delovnega časa. Iztok Pavlin in Sabina Vidmar sta na seminarju opozorila na kaj morate paziti, da se izognete kaznim.

Preberite več >

Obvezna certificirana hramba za proračunske uporabnike

UJP je proračunske uporabnike obvestil, da so v aplikaciji UJPnet e-računi na voljo le dva meseca. Poudarjajo še, da UJP ni ponudnik e-hrambe in zato je potrebno e-račune prenašati iz UJPnet-a v zakonsko skladne informacijske sisteme.

Preberite več >

3 primeri pravilnega naročanja v javnem zavodu

Pri naročanju preko telefona, faksa ali e-pošte se zgodi, da ne vemo kaj točno in koliko je bilo naročeno, kdo je izvedel naročilo in kdo ga je potrdil ter ali se cene ujemajo. V posnetku izveste na 3 primerih iz prakse kako zakonsko skladno urediti naročanje.

Preberite več >

Kako poslovati z neplačniki, da plačajo?

Tudi z dolžniki lahko uspešno poslujemo, saj niso vsi enaki. Eni imajo le trenutne plačilne težave, drugi spregledajo račun, tretji pa izkoristijo našo nepozornost. Kako voditi izterjave, da uspešno poslujete tudi z dolžniki?

Preberite več >

Kako hraniti dokumente v skladu z zakonodajo?

Direktor javnega zavoda in računovodja sta odgovorna za pravilno hrambo izvorne oblike e-računov in ostalih dokumentov. V posnetku seminarja izveste kako hraniti dokumente in kaj narediti, če vam je UJP izbrisal e-račune po dveh mesecih.

Preberite več >

Kako pravilno ravnati s prejetimi naročili?

Predavatelj Iztok Pavlin se na terenu dnevno srečuje s podjetji, ki prejemajo naročila. Tokrat je na seminarju pokazal kako urediti proces naročanja in obenem predstavil nekaj primerov iz slovenskih podjetij.

Preberite več >

Novosti pri kadrovanju

V posnetku seminarja najdete novosti pri elektronski oddaji M obrazcev na portal eVem, ki je zakonsko obvezno ter pravilno vodenje zgodovine zaposlenih (novost v iCentru).

Preberite več >

Elektronsko potrjevanje računov

»E-računi so naredili svoje, poti nazaj ni več,« je zapisal eden od slovenskih časnikov. Organizacije sedaj odkrivajo še druge koristi brezpapirnega poslovanja.

Preberite več >

Vrtci - Poenostavitev poročanja državi

Občine in ministrstvo zahtevajo od Vrtcev vedno več informacij vezanih na obračun storitev. V kratkem spletnem seminarju je prikazan hitrejši sistem zbiranja podatkov, priprave poročil in e-računa s prilogami.

Preberite več >

Servisirati napravo ali kupiti novo?

Naprave, ki jih dajete v najem, s časom izgubljajo vrednost. Obstaja pa način s katerim predvidite do kje je še rentabilno servisiranje.

Preberite več >

Kako reševati reklamacije in kaj se lahko od njih naučimo?

Vsi se srečujemo z njimi in pravzaprav jih nihče ne mara. Tudi zato se zgodi, da jih neustrezno rešujemo. V posnetku seminarja najdete preizkušene modele za reševanje reklamacij in kaj se lahko iz njih naučimo.

Preberite več >

Spremljanje servisa naprav in artiklov

V posnetku seminarja boste spoznali sistem za pregled nad zgodovino popravil naprav in artiklov ter za spremljanje stroškov.

Preberite več >

Načrtovanje zalog

V posnetku seminarja boste izvedeli kako načrtovati zaloge s pomočjo modelov, ki odpravijo stroške viškov ali mankov.

Preberite več >

Spremljanje poslovnih partnerjev v iCentru

V brezplačnem posnetku smo prikazali kako v iCentru ocenite tveganost poslovanja z vašimi poslovnimi partnerji - ali bodo sposobni poravnati obveznosti.

Preberite več >

Evidentiranje prisotnosti zaposlenih

Po zakonodaji morate evidentirati delovni čas zaposlenih. V posnetku sta prikazana dva načina za evidentiranje časa in izvoz podatkov v plače.

Preberite več >

Bo vaša prejeta pošta prišla v prave roke?

Kako uredite prejemanje pomembne pošte? Kako pogodbe in druge dokumente dodelite ustreznim zaposlenim ter kako z njimi ravnate tudi v nadaljnje?

Preberite več >

Organizirana kuhinja v teoriji in praksi

Kako zakonsko skladno organizirati kuhinjo, kako odpraviti nepreglednosti pri naročanju preko telefona ali e-pošte in kako izpisati alergene v jedilnikih.

Preberite več >

Naročanje storitev in materiala

Na brezplačnem seminarju boste izvedeli kako pregledno voditi naročanje storitev in blaga od izdaje naročilnice do prevzema, kako odpraviti nepreglednosti pri naročanju preko telefona, e-pošte ali Worda in podobnih programov ter kako v praksi imeti enostaven pregled nad tem koliko smo komu naročili?

Preberite več >

Enostavno izdajanje računov

V kratkem posnetku boste izvedeli kako lahko enostavneje izdajate račune, ki se obenem samodejno knjižijo v glavno knjigo in druge module SAOP iCentra.

Preberite več >

Maloprodaja v teoriji in praksi

Saj veste, podjetnik se nima časa ukvarjati z računovodskimi izkazi in zakonodajnimi novostmi. O konkurenčnosti maloprodaje pa odloča sprotno spremljanje poslovanja in pravočasne odločitve.

Preberite več >

E-VODIČ: Obvezna uporaba vezane knjige računov

Od 31. januarja 2015 dalje ni več dovoljeno izdajati gotovinske račune na paragonskih blokih, z Wordom in podobnimi programi. V hitrem e-vodiču najdete pojasnila in odgovore na najbolj pogosta vprašanja o obvezni uporabi vezane knjige računov, kdo jo mora uporabljati, kje so izjeme in kakšne so kazni za kršitve.

Preberite več >

E-PRIROČNIK: 5 razlogov ZA brezpapirno poslovanje

V brezplačnem e-priročniku boste našli vse najpomembnejše informacije, ki jih morate vedeti še pred pričetkom uvajanja brezpapirnega poslovanja.

Preberite več >

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih